ย้อนชีวิตวัยเรียนโอปป้างานดี เทรนด์เกาหลี เบสท์-ณัฐสิทธิ์

ย้อนชีวิตวัยเรียน ตี๋หน้าใสเทรนด์เกาหลี เบสท์-ณัฐสิทธิ์ โกฎิมนัสวนิชย์ ในวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารการแสดง สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล เอกออกแบบเพื่องานภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ