เมื่อ นศ.ได้รับอนุญาตให้เอาโพยเข้าห้องสอบ ได้เพียง 1 หน้ากระดาษ

เมื่อ นศ.ได้รับอนุญาตให้ เอาโพยเข้าห้องสอบ ได้เพียง 1 หน้ากระดาษ

เป็นการจดโพยข้อสอบที่ละเอียดยิบมาก ลายตาสุดๆ เมื่อ นศ.ได้รับอนุญาตให้เอาโพยเข้าห้องสอบได้เพียง 1 หน้ากระดาษ