ชื่นชมน้องๆ ‘โรงเรียนปัญญาวรคุณ’ ประดิษฐ์ “พานไหว้ครูบิงซู” ครูเห็นแล้วต้องหิว!

งานไห้วครูที่โรงเรียนจัดขึ้นเพื่อระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ และจะมีการทำพานดอกไม้สวยงาม ใส่ดอกเข็ม ดอกมะเขือ หญ้าแพรก ตามความหมายต่างๆ แต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปแล้ว...