เกษตรศาสตร์ ชวนบริจาคสิ่งของโครงการ จากพี่สู่น้อง

โครงการ จากพี่สู่งน้อง สโมสรนิสิตคณะ วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวนพี่ๆ น้องๆ มาร่วมบริจาค อุปกรณ์การเรียน