โปสเตอร์เก๋ๆ จากชาว นิเทศ บางแสน “CAlympic Games ครั้งที่ 2”

สีสันคัลเลอร์ฟูล ท่าโพสต์ก็สุดว้าว แค่เห็นโปสเตอร์ก็รู้สึกสนุก "CAlympic Games ครั้งที่ 2" ของชาว นิเทศ บางแสน มหาวิทยาลัยบูรพา