EDUCA 2019

depa จับมือ สจล. ติดอาวุธเรื่อง Coding ครูทั่วประเทศ ผ่านกิจกรรมเวิร์คชอป – EDUCA 2019

depa จับมือ สจล. ติดอาวุธเรื่อง Coding ครูทั่วประเทศ ผ่านงาน มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู หรือ EDUCA 2019
Coding ภาษาที่ 3 ทักษะสำคัญในยุคดิจิทัล

เรียนรู้ ภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ภาษาที่ 3 – ทักษะสำคัญในยุคดิจิทัล

Coding ภาษาที่ 3 ทักษะสำคัญในยุคดิจิทัล การเตรียมความพร้อมให้กับคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 โดยจะมีการสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้แบบใหม่ผ่านระบบดิทัล