ทุกสถานการณ์มีโอกาสแฝงอยู่เสมอ

ทุกสถานการณ์มีโอกาสแฝงอยู่เสมอ แต่จะคว้าไว้ได้หรือไม่ ขึ้นกับตัวเรา | ดร.สุรพิชย์ GEMBA

“GEMBA” เป็นหลักสูตร MBA การจัดการธุรกิจสากล (นานาชาติ) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ไม่ใช่แค่เรียนและสอนเป็นภาษาอังกฤษ แต่มีสาระการเรียนรู้เป็น “Global MBA”