ม.เซนต์จอร์จ

ม.เซนต์จอร์จ เผยเทรนด์การศึกษา ด้านแพทยศาสตร์ระดับโลก

Home / วาไรตี้ / ม.เซนต์จอร์จ เผยเทรนด์การศึกษา ด้านแพทยศาสตร์ระดับโลก

ความต้องการด้านการรักษาพยาบาลของผู้คนทั่วโลกที่มีมากขึ้น ทำให้การเรียนในสาขาแพทยศาสตร์ได้รับความสนใจสูงขึ้น  ปรากฏการณ์นี้ผนวกกับการที่สหรัฐอเมริกา เป็นจุดหมายปลายทางที่นักศึกษาทั่วโลกให้ความสนใจ ในการเรียนด้านแพทยศาสตร์ทำให้ มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จ (St. George’s University: SGU) มีความโดดเด่นอย่างมาก ในการต้อนรับนักศึกษาจากทั่วโลก และเป็นทางมหาวิทยาลัยเห็นแนวโน้มการสมัครเข้าเรียนสูงขึ้น ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เพราะนักศึกษาจากทั่วโลกรวมถึงนักศึกษาไทยกำลังมองหาการศึกษาในระดับโลกที่มีคุณภาพสูง ที่จะเปิดโอกาสให้พวกเขา ประกอบวิชาชีพแพทย์ในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก

เทรนด์การศึกษา ด้านแพทยศาสตร์ระดับโลก

การศึกษาในระดับนานาชาติ เป็นทางเลือกที่เหมาะสมอย่างยิ่ง ที่จะเอื้อให้นักศึกษาเข้าใจความหลากหลายในระดับสากล เพื่อที่จะรับมือกับความแตกต่างของผู้คน วัฒนธรรมและเชื้อชาติ การศึกษาที่คำนึงถึงส่วนประกอบที่สำคัญอย่างเป็นองค์รวมทำให้นักศึกษาอยู่ในจุดที่ดีอย่างมาก ในเข้าสู่โลกแห่งการทำงาน เนื่องจากไม่เพียงแต่มอบความเป็นเลิศในการศึกษาหลักเท่านั้น แต่ยังมอบทักษะด้านอื่นที่สำคัญในการรักษาผู้ป่วยและทำงานกับเพื่อนร่วมงาน

นักศึกษาที่เรียนในคณะแพทยศาสตร์ระดับนานาชาติ จะได้ประโยชน์จากความเข้าใจเกี่ยวกับ ความประเด็นทางการแพทย์ที่เป็นสากล มากกว่าที่จำกัดขอบเขตในระดับประเทศ นักศึกษาจะได้ฝึกฝนทักษะด้านการแพทย์และได้เปรียบจากการที่มีความสามารถที่จะปฏิบัติวิชาชีพทั่วโลกด้วยเครื่องมือที่จะสร้างเสริมวิทยาการด้านแพทยศาสตร์และรับมือกับความท้าทายต่างๆ

คอร์รีน วิช ผู้อำนวยการฝ่ายรับนักศึกษานานาชาติของคณะแพทยศาสตร์ SGU กล่าวว่า “นักศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จ มองหาการเรียนที่มีการพัฒนาตลอดเวลา ซึ่งจะทำให้พวกเขาเหมาะสม กับทางเลือกของการฝึกหัดที่หลากหลายในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นสิ่งที่เรามีความพร้อม จากข้อมูลด้านใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมของ FSMB ประจำปี พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จเป็นสถาบันการศึกษาที่มีแพทย์ที่จบการศึกษา และได้ใบประกอบวิชาชีพในสหรัฐอเมริกามากที่สุด เมื่อเทียบกับสถาบันอื่นทั่วโลก”

เสนอแนะประเด็นสำคัญ ที่นักศึกษาแพทย์ไทยควรคำนึงถึง

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จ ขอเสนอแนะประเด็นสำคัญ ที่นักศึกษาแพทย์ไทยควรคำนึงถึง หากกำลังมองหาการเรียนในมหาวิทยาลัยระดับโลก

· การประเมินคุณภาพของสถาบันระดับนานาชาตินั้นๆ เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง จำนวนของคณะแพทยศาสตร์ทั่วโลกได้เพิ่มสูงขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการศึกษา แต่ก็มีระดับของความน่าเชื่อถือที่แตกต่างกัน ซึ่งจะมีผลต่อการฝึกหัดของนักศึกษาเมื่อมีคุณสมบัติถึงเกณฑ์ สำหรับ SGU คุณสมบัติที่ผ่านการประเมินและการยอมรับในระดับสากล ทำให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงการสอบใบอนุญาตทางการแพทย์ของสหรัฐอเมริกา และ เข้าร่วมโปรแกรมการ National Residency Matching Program (NRMP) และยื่นขอรับใบอนุญาตสำหรับการประกอบวิชาชีพแพทย์ในสหรัฐอเมริกา

· นักศึกษาไทยควรตระหนักว่า การจัดอันดับโรงเรียนแพทย์ มักจะให้น้ำหนักกับสถาบันวิจัยมากกว่าด้านอื่น แม้สถาบันเหล่านี้จะตรงต่อความต้องการด้านวิชาชีพของนักศึกษาบางกลุ่ม แต่ก็อาจไม่มีประโยชน์เต็มที่ต่อนักศึกษาบางกลุ่ม

· อย่างไรก็ตามสิ่งที่นักศึกษาควรให้ความสนใจมากที่สุด คือ การเป็นแพทย์ หรือการประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องนั้น เป็นการเรียนรู้ที่ไม่มีวันจบสิ้น ทักษะส่วนใหญ่จะถูกพัฒนาระหว่างที่เรียน และสถาบันศึกษาจะมีความสำคัญ ในการบ่มเพาะความเป็นเลิศด้านนี้  จึงเห็นได้ชัดว่าจำเป็นต้องเลือกอย่างรอบคอบ เราควรตระหนักว่าคณะแพทยศาสตร์ เป็นก้าวแรกของการเดินทางสู่การเป็นแพทย์ การได้ศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ จะสร้างพื้นฐานที่อยู่กับตัวนักศึกษาไปตลอดชีวิต

แนวโน้มต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกจะมีอิทธิพลต่อการศึกษาด้านแพทยศาสตร์ และการศึกษาที่ดีจะขึ้นกับความสามารถของสถาบันในการผสมผสานแก่นดั้งเดิมของการศึกษาแพทยศาสตร์กับความท้าทายของสถานการณ์โลกในยุคใหม่ ซึ่งจะสร้างแพทย์ที่รอบด้านและมีความพร้อมที่จะประกอบวิชาชีพได้อย่างดีในโลกแห่งความเป็นจริง

เกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จ

มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จ (SGU) ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1976 โดยมีเป้าหมายในการดึงดูดผู้มีความสามารถและความเชี่ยวชาญสูงสุดจากทั่วโลก ได้พัฒนาเป็นศูนย์กลางสำหรับความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับโลก SGU นับว่าเป็นสถาบันระดับนานาชาติอย่างแท้จริง เพราะนักศึกษาและคณาจารย์มาจากกว่า 150 ประเทศ ทำให้ได้มุมมองในระดับโลกที่หาได้ยาก จึงสามารถให้ความรู้อย่างดีเยี่ยมแก่นักเรียน ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกอย่างรวดเร็ว

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จ เปิดหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต (พ.บ.) 4 ปี และเปิดหลักสูตรขั้นสูง 5, 6 และ 7 ปี โดยสามารถรับนักศึกษาจากระบบการศึกษาทั่วโลก SGU มีเครือข่ายโรงพยาบาลและศูนย์สุขภาพขนาดใหญ่ในเครือมากกว่า 75 แห่งในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร และเปิดโอกาสพิเศษให้นักศึกษาได้เริ่มต้นวิชาชีพแพทย์ในเกรเนดา สหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร หรือ อินเดีย