เคล็ดลับและวิธีสมัคร เข้ามหาวิทยาลัยดังทั่วโลก โดย ไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ

Home / วาไรตี้ / เคล็ดลับและวิธีสมัคร เข้ามหาวิทยาลัยดังทั่วโลก โดย ไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ

มร.นิค แกลล็อพ (Mr. Nick Gallop) ครูใหญ่ของโรงเรียนนานาชาติ ไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ พร้อมด้วยคุณครู คาร์ลีย์ บาร์เบอร์ (Carly Barber) หัวหน้าระดับชั้น Senior School และ คุณครู โซฟี พีท (Sophie Peat) หัวหน้าระดับชั้น Sixth Form ได้แบ่งปันประสบการณ์ และแนะนำขั้นตอนการสมัครเข้ามหาวิทยาลัย และวิธีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ดังนี้

เคล็ดลับและวิธีสมัคร เข้ามหาวิทยาลัยดังทั่วโลก

ให้ความสำคัญกับความสนใจและความชอบของตนเอง: เมื่อคุณเลือกมหาวิทยาลัย ควรให้ความสำคัญกับความสนใจทางวิชาการและความชอบส่วนตัวของคุณมากกว่าการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยนั้นๆ

มองไกลกว่าอันดับมหาวิทยาลัย: การจัดอันดับมหาวิทยาลัยมีความสำคัญก็จริง แต่ไม่ควรนำอันดับมหาวิทยาลัยมาเป็นปัจจัยประกอบการตัดสินใจเพียงปัจจัยเดียว โฟกัสการค้นหาไปที่มหาวิทยาลัยที่เหมาะกับเป้าหมายของคุณ

สำรวจมหาวิทยาลัย: สำรวจกลุ่มมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง เช่น Oxbridge, Russell Group, และ Ivy League แต่ควรรับรู้ด้วยว่ามหาวิทยาลัยที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเรา อาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในกลุ่มเหล่านี้

ความโดดเด่นทางวิชาการมีความสำคัญ: มหาวิทยาลัยต่างๆ มักจะเลือกและสรรหานักเรียนที่มีผลสอบทางวิชาการดี เพราะฉะนั้นควรรักษาผลการเรียนให้ดีเข้าไว้

เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Supercurricular Activities): มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่นอกเหนือไปจากหลักสูตรการเรียน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความหลงใหลและความมุ่งมั่นในสาขาความรู้ที่เฉพาะเจาะจงของตนเอง

เริ่มต้นตั้งแต่เนิ่น ๆ: เริ่มคิดเกี่ยวกับการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยตั้งแต่เนิ่น ๆ และปรึกษาหาคำแนะนำจากครูและที่ปรึกษา

การเลือกสายวิชามีความสำคัญ: เลือกสายวิชาให้เข้ากับความพึงพอใจทางอาชีพของตนเอง โดยเฉพาะสาขาที่มีการแข่งขันสูง

เตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์: เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสัมภาษณ์เข้ามหาวิทยาลัย เนื่องจากสไตล์และเนื้อหาของการสัมภาษณ์อาจแตกต่างกันมาก

การสนับสนุนจากผู้ปกครอง: พูดคุยกับผู้ปกครองอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับแผนการเรียนมหาวิทยาลัยของตนเอง รวมถึงข้อพิจารณาทางด้านการเงินและความต้องการเกี่ยวกับทำเลที่ตั้งของมหาวิทยาลัย

ใช้ประโยชน์จากบริการที่ปรึกษาหรือการสนับสนุน: ใช้ประโยชน์จากการให้บริการสนับสนุนของโรงเรียนหรือวิทยาลัย เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกมหาวิทยาลัยที่ดี

ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสามท่าน ได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์ที่หลากหลาย เกี่ยวกับการจัดอันดับมหาวิทยาลัย โดยจะเน้นความสำคัญของความชอบส่วนบุคคล และความสนใจทางวิชาการในการเลือกมหาวิทยาลัย ตามปัจจัยต่างๆ เช่น อัตราส่วนนักศึกษาต่อบุคลากร กระบวนการรับเข้าเรียน และความสนใจคณะที่จะเข้าเรียน ควรแนะนำให้นักเรียนจัดลำดับความสำคัญ ในการเลือกหลักสูตรและสถานที่ที่เหมาะสม มากกว่าการเลือกมหาวิทยาลัยที่เป็นอันดับท็อปเพียงอย่างเดียว

ทั้งนี้ยังได้แบ่งปันเรื่องของ การจัดกลุ่มมหาวิทยาลัย เช่น Oxbridge ในสหราชอาณาจักร ซึ่งประกอบด้วย Oxford และ Cambridge เป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงในด้านความเข้มงวดทางวิชาการ และแนวทางการสอบของกลุ่มมหาวิทยาลัย Russell Group แห่งสหราชอาณาจักรประกอบด้วยมหาวิทยาลัย 24 แห่ง มีชื่อเสียงในด้านการสอนและการเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยม รวมถึงในสหรัฐอเมริกา กลุ่ม Ivy League เป็นมหาวิทยาลัยอันทรงเกียรติ ที่กำลังมองหาผู้สมัครที่มีความสามารถทางวิชาการ ให้เหมาะสมกับคณะต่าง ๆ

นักเรียนไม่ควรมุ่งเน้นไปที่ชื่อเสียงมหาวิทยาลัย หรือกลุ่มที่สังกัดเพียงอย่างเดียว แต่ควรค้นหาสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเป้าหมายทางวิชาการและความชอบส่วนตัวของตัวเอง และได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของ “Supercurricular Activities” ซึ่งหมายถึงกิจกรรมที่ทำพิเศษเพิ่มเติมนอกเหนือจากหลักสูตรมาตรฐาน ในสหราชอาณาจักร เช่น การทำรายงานวิจัย หรือการนำเสนอ TED x Talks ซึ่งมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับแนวทางแบบองค์รวม ที่เกี่ยวข้องกับการทำคุณประโยชน์เพื่อชุมชน กิจกรรมนอกหลักสูตร และการกีฬา

คำถามยอดนิยม คือเมื่อไหร่คือเวลาที่เหมาะสม ที่จะเริ่มคิดเรื่องการสมัครเข้ามหาวิทยาลัย? เราขอย้ำว่าไม่มีคำว่าเร็วเกินไปที่จะเริ่มต้น ทางโรงเรียน ไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ จะเตรียมพร้อมนักเรียนโดยเริ่มตั้งแต่ชั้น Year 7 เพื่อช่วยให้นักเรียนสำรวจเส้นทางที่แตกต่างกันและจินตนาการถึงอนาคตของพวกเขา นักเรียนจะสามารถตัดสินใจได้เป็นครั้งแรก และเริ่มการเลือกมหาวิทยาลัยเมื่ออายุ 14 ปี เพื่อเลือกวิชา GCSE

เมื่อนักเรียนก้าวเข้าสู่ระดับชั้น Sixth Form นักเรียนสามารถแต่งเครื่องแบบใน Business Look เสริมสร้างความมั่นใจ และเพื่อให้ได้เริ่มมีการปรับตัว ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของคณะที่จะเรียนต่อ ให้เหมาะสมและยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการสัมภาษณ์กับทางมหาวิทยาลัย เพื่อฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และส่งเสริมบุคลิกภาพของนักเรียนให้เหมาะสม

สุดท้ายนี้ เคล็ดลับอันมีค่าในการสนับสนุนบุตรหลานนั้น คือการเปิดกว้างทางความคิดกับลูก ๆ ในปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความสนใจ ทั้งคณะ และสถานที่ศึกษา ตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความคิดที่ชัดเจนเกี่ยวกับสถาบันที่ตนต้องการ ทางโรงเรียนนานาชาติ ไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ มีความมุ่งมั่นในการเตรียมนักเรียนให้พร้อม สำหรับการเรียนต่อมหาวิทยาลัยอย่างประสบความสำเร็จ เพื่อให้นักเรียนตัดสินใจอย่างรอบคอบแ ละสร้างแรงบันดาลใจทางวิชาการให้ตัวเอง

นักเรียนและผู้ปกครองที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนับสนุนการสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยของเรา สามารถติดต่อโรงเรียนฯ หรือนัดหมายการเยี่ยมชมโรงเรียนได้ ที่เว็บไซต์ www.brightoncollege.ac.th

เร็ว ๆ นี้ทางโรงเรียนฯ ได้นำ นักเรียนชั้น Year 12 และ 13 ไปเยี่ยมชมงานรวมมหาวิทยาลัย the Greater Bangkok University Fair เพื่อพบปะกับตัวแทนจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั่วโลก เกือบ 200 แห่ง นักเรียนทุกคนได้ถามคำถามเกี่ยวกับขั้นตอนการรับเข้าเรียน ข้อกำหนดของหลักสูตร และคำถามทั่วไปเกี่ยวกับชีวิตในมหาวิทยาลัย จากตัวแทนจากสถาบันการศึกษาในฝัน เช่น Durham University, Berkeley College, Penn State, Monash University ฯลฯ

ไบร์ทตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ กำลังเปิดให้ทุนการศึกษากับนักเรียนที่มีความสามารถทั้งด้านวิชาการ ฯลฯ ในงาน Sixth Form Scholarship ในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2023 โดยโรงเรียนฯ มีความยินดีอย่างยิ่ง ที่จะมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ทั้งจากโรงเรียนนานาชาติและโรงเรียนไทย ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับชั้น Sixth Form (อายุ 16 – 18 ปี)

ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิชาที่สอนในระดับ Sixth form ทั้ง 21 วิชา พร้อมรับการพิจารณา ทุนการศึกษาจากความสามารถพิเศษของนักเรียน

ลิงก์ลงทะเบียน: https://forms.gle/6bRfahUaiZ5uCupP8