Mister Global 2023

มมส ร่วมจัดกิจกรรมต้อนรับ ผู้เข้าประกวด Mister Global 2023 ณ สะพานไม้แกดำ

Home / วาไรตี้ / มมส ร่วมจัดกิจกรรมต้อนรับ ผู้เข้าประกวด Mister Global 2023 ณ สะพานไม้แกดำ

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) ร่วมกับ จังหวัดมหาสารคาม และเครือข่ายภาคเอกชน จัดกิจกรรมต้อนรับผู้เข้าประกวด Mister Global 2023 ครั้งที่ 9 จากทั่วโลก จำนวน 37 คน ในพื้นที่บ้านหัวขัว สะพานไม้แกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม เพื่อร่วมในฐานกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เส้นทางท่องเที่ยวมหาสารคาม BCG Happy Model ,เมนูลาบโลก และเสน่ห์และเอกลักษณ์ของอำเภอแกดำ โดยมีนายอำเภอแกดำ นำพี่น้องประชาชนบ้านหัวขัวให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและประทับใจ

ผู้เข้าประกวด Mister Global 2023

ดร.อัจฉรี จันทมูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม เป็นพื้นที่หนึ่งในจังหวัดมหาสารคาม ที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นในจังหวัดมหาสารคาม ทั้งการมีสะพานไม้แกดำ และพระอุโบสถรูปทรงเรืออนันตนาคราชสีทอง เป็นแลนด์มาร์คด้านการท่องเที่ยว

ในขณะเดียวกันชาวอำเภอแกดำยังสืบสานภูมิปัญญาจากบรรพชนมาอย่างต่อเนื่องจนกลายมรดกวัฒนธรรมที่ยังคงอยู่ในวิถีชีวิตของผู้คน ไม่ว่าจะเป็นด้านคติความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรม อาหาร ผ้าทอ จักสาน หาอยู่หากิน และการละเล่น

โดยในวันนี้ ผู้เข้าประกวดได้ร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่การร่วมแต่งกายด้วยชุดพื้นบ้าน หมวกกระโจม เป็นหมวกทรงแหลมสีสันสดใส ทำด้วยมือ ประดับประดาด้วยลูกปัดและเส้นด้ายสีต่าง ๆ สวยงาม เข้าเรียนรู้ตามฐานที่ได้จัดเตรียมไว้ เช่น ถุงสมุนไพรอโรมารูปกบ เย็บด้วยผ้าขาวม้า,ข้าวฮางปิ้งรูปทรงเรืออิโปง เป็นผลิตภัณฑ์ข้าวฮางเพื่อสุขภาพของชุมชนบ้านเหล่าจั่น ,คุกกี้ข้าวฮาง ,แช่เท้าสมุนไพรเม็ดฟู่ , ด้องแด้งสมุนไพร , พัดสานไม้ไผ่ , ผลิตภัณฑ์ Hackathon โดย สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ,เมนูลาบโลก และผลิตภัณฑ์เด่นจังหวัดมหาสารคาม

และเดินเยี่ยมชมสะพานไม้แกดำ ที่มีความยาว 700 เมตร เป็นสะพานที่ชุมชนร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อเชื่อมต่อระหว่างชุมชนแกดำและชุมชนหัวขัว ข้ามหนองแกดำ เพื่อไปมาหาสู่และร่วมกิจกรรมงานบุญหรือการทำบุญตักบาตร ทั้งสองหมู่บ้านเป็นเสมือนเครือญาติกัน ก่อนที่จะเดินทางไปวัดหนองหูลิง ชมความโดดเด่นสวยงาม ของพระอุโบสถรูปทรงเรืออนันตนาคราชสีทองอร่าม สร้างและตกแต่งประดับประดาอย่างวิจิตรบรรจง เป็นอาคารที่ริเริ่มก่อสร้างโดยพระครูบวรธรรมปคุณ และชาวบ้านร่วมมือกันสร้างขึ้น ในปี พ.ศ. 2549

ทั้งนี้ การประกวด Mister Global เป็นการประกวดหนุ่มหล่อระดับแกรนด์แสลม 1 ใน 5 ของโลก จัดขึ้น ภายใต้คอนเซ็ป “Inspiring Gentleman” เป็นการค้นหาสุภาพบุรุษผู้สร้างแรงบันดาลใจ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้สังคม

โดยผู้เข้าร่วมการประกวดจะมีการเก็บตัว และร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 16 – 26 พฤศจิกายน 2566 เพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจน Soft Power อื่น ๆ ของจังหวัดมหาสารคาม และกลุ่มจังหวัด ร้อยแก่นสารสินธุ์ โดยจะมีการประกวดรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.00 เป็นต้นไป

ภาพทั้งหมด