คำขวัญวันครู

คำขวัญวันครู ประจำปี 2559

Home / วาไรตี้ / คำขวัญวันครู ประจำปี 2559

เนื่องจาก วันที่ 16 มกราคม ของทุกปี เป็นวันครู ซึ่งกำหนดขึ้นเพื่อให้ลูกศิษย์ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ได้สอนสั่งอบรมวิชาให้เรา โดยคําขวัญวันครูปีนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันครู ครั้งที่ 60 พุทธศักราช 2559 ดังนี้….

คำขวัญวันครู ประจำปี 2559 โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

คำขวัญวันครู 59

คำขวัญวันครู ประจำปี 2559 “อนาคตก้าวไกล ด้วยครูดี มีคุณภาพ”

โดยมีความพิเศษกว่าทุกๆ ปี เนื่องจากส่วนใหญ่ในปีที่ผ่านๆ มา คำขวัญวันครู จะเป็นทางคุรุสภาจัดประกวดคำขวัญวันครูขึ้น เพื่อให้นักเรียนจากทั่วประเทศไทยส่งเข้าประกวดรับเงินรางวัล และรับโล่เกียรติยศ แต่ว่าในปีนี้ถือเป็นครั้งแรกที่นายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบคำขวัญให้เป็นครั้งแรก ^_^