เกียรตินิยมอันดับ 1

โครงการ ChAMP ช่วยบัณฑิตค้นหาเป้าหมายชีวิต เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ทางลัดสู่ความสำเร็จ

Home / วาไรตี้ / โครงการ ChAMP ช่วยบัณฑิตค้นหาเป้าหมายชีวิต เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ทางลัดสู่ความสำเร็จ

เรียนจบแล้วไปไหน จะทำอะไรดี งานสายนี้ใช่เราหรือไม่ …. และอีกหลากหลายคำถามของนิสิตที่กำลังจบปริญญาตรี ที่จะก้าวขึ้นอีกขั้นบันไดของชีวิตสู่โลกการทำงาน แล้วใครจะช่วยตอบคำถามได้ดี ถ้าไม่ใช่รุ่นพี่นิสิตเก่าที่สั่งสมบ่มเพาะประสบการณ์จนประสบความสำเร็จอย่างสูง ในองค์กรที่มีชื่อเสียง หนึ่งในเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิด โครงการ ChAMP (Chulalongkorn Alumni Mentorship Program) โดย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นโครงการ Mentorship แห่งแรกของไทย ปัจจุบันโครงการฯ ได้ผลิตนิสิตและบัณฑิตแล้ว 6 รุ่น 349 คน โดย Mentor (รุ่นพี่นิสิตเก่า) 2 คน จะดูแล Mentee (รุ่นน้องที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ) 4 คน

โครงการ ChAMP ช่วยบัณฑิตค้นหาเป้าหมายชีวิต

เส้นทางลัดสู่ความสำเร็จของบัณฑิตเริ่มงาน

รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผยว่า … “สิ่งที่พัฒนานิสิตนอกเหนือจากความรู้ที่มหาวิทยาลัย คือ ทักษะต่างๆ ที่จะใช้ในการดำเนินชีวิตประกอบอาชีพในอนาคต โดย โครงการ ChAMP ได้เริ่มขึ้นจากรุ่นพี่นิสิตเก่า ที่มีความเห็นร่วมกันที่อยากจะพัฒนาทักษะนี้ให้แก่นิสิต ซึ่งเป็นมุมมองของคนที่ลงมือปฏิบัติงานจริง ไม่ใช่มุมมองแบบนักวิชาการ โดยรุ่นพี่จะรวมตัวช่วยให้คำแนะนำแก่นิสิตรุ่นน้อง ซึ่งเป็นสิ่งที่จะเพิ่มพูนทักษะและความรู้ ให้นิสิตมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ซึ่งนิสิตที่เข้าร่วมโครงการฯ นี้ จะค้นพบเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจน ได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ รวมถึงความสัมพันธ์ของรุ่นพี่และรุ่นน้องที่อาจไม่ได้ดูแลและจบลงเพียงระยะเวลา 1 ปี แต่ดูแลให้คำปรึกษากันไปตลอดชีวิต นี่คือ ข้อได้เปรียบของนิสิตที่มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ ChAMP”

ค้นหาเป้าหมายชีวิต เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ กับ ChAMP เส้นทางลัดสู่ความสำเร็จของบัณฑิตเริ่มงาน โดยรุ่นพี่จุฬาฯ

พิณ-พัทธ์ธีรา อิศราประทีปรัตน์ นิสิตปี 4 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับ 1 ChAMP รุ่น 6 เปิดเผยว่า “พิณเป็นเด็กต่างคณะที่ได้รับโอกาสเข้าร่วมในโครงการฯ นี้ พิณรู้สึกโชคดีมาก พี่ Mentor เป็นผู้ช่วยให้เราค้นพบตัวเอง ทำให้พิณเปลี่ยนแนวคิด เพื่อบรรลุผลแห่งความฝัน”

โม-มาลีพรรณ ผาสุพงษ์ บัณฑิตคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ChAMP รุ่น 4 เผยว่า “โมเป็นรุ่นแรกที่ข้ามสายพันธุ์จากอักษรมาอยู่ในโครงการฯ นี้ของบัญชีค่ะ โครงการฯ นี้ตอบโจทย์โมซึ่งเป็นคนชอบเรียนรู้ได้มาก ทำให้โมได้เรียนรู้ตรรกะ แนวคิด ทัศนคติ วิธีแก้ปัญหาที่แตกต่างจากสายที่เราเรียน รู้ว่า อาชีพไหนที่เหมาะกับเราจริงๆ เป็นคำตอบจากประสบการณ์จริง เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถหาได้จากอินเทอร์เน็ต เราสามารถวางภาพและเส้นทางในอนาคตแบบที่เป็นจริงมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ พี่ๆ ยังเป็น แรงกระเพื่อมชั้นดีที่ทำให้โมอยากแบ่งปันและถ่ายทอดสิ่งที่โมได้รับจากโครงการ ChAMP ให้กับเพื่อนๆ ที่ไม่มีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการฯ นี้ และโมก็ได้ทำแล้วจริงๆ ในรุ่นของโม เช่น Career Round Table ง่ายๆ ใน 1 วัน โดย Mentor แบ่งตามสายงานอาชีพและให้นิสิตแต่ละคนเข้ามาเรียนรู้หาคำตอบที่สงสัยกัน”

ซี-ปิยทัศน์ จันทสารวิวัฒน์ บัณฑิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ChAMP รุ่น 2 เผยว่า “ผมสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เพราะอยากรู้จักพี่ๆ ในสายงานในบริษัทที่อยากทำ เมื่อเข้ามาร่วมกับโครงการฯ แล้ว ผมได้มุมมองใหม่ๆ ที่คิดไม่ถึง เป็นสิ่งที่กลั่นกรองออกมาจากผู้ที่ผ่านประสบการณ์มาแล้วจริงๆ เมื่อผมเจอปัญหาใหญ่ในการทำงาน พี่ๆ Mentor ยังคงคอยดูแลและให้คำแนะนำ ทำให้ผมเปลี่ยนระบบความคิด สามารถรับมือกับสิ่งที่เจอ พี่ๆ เป็น Mentor ของเราตลอดชีวิต”

เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ กับ ChAMP

อนึ่ง โครงการ ChAMP (Chulalongkorn Alumni Mentorship Program) ยังเป็นโครงการเดียวของไทยที่ได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็นหนึ่งสุดยอดโครงการ 2017 Innovations That Inspire โดย AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) สถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีทั่วโลกจากสหรัฐอเมริกา ให้เป็นโครงการนวัตกรรมทางการศึกษาที่เชื่อมโยงภาคธุรกิจอย่างมีประสิทธิพล (Engagement with Business)

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.facebook.com/ChAMPChula