โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

The Demonstration School of Ramkhamhaeng University

Home / academy / โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ตั้งอยู่ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประวัติความเป็นมา… See More

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ตั้งอยู่ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติความเป็นมา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตั้งอยู่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยรามคำแหงบนเนื้อที่ 20ไร่ ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2514 ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยรามคำแหงให้จัดตั้งโรงเรียน ดังนั้น วันที่ 19 พฤศจิกายนของทุกปีจึงเป็นวันสถาปนาโรงเรียน เพื่อเป็นสถานปฏิบัติการทางด้านการศึกษาศาสตร์และเป็นที่ฝึกอบรมทางวิชาการแก่เยาวชน โดยสภามหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ออกข้อบังคับว่าด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงขึ้น มี รศ.ดร.อภิรมย์ ณ นคร รักษาการคณบดีคณะศึกษาศาสตร์เป็นประธาน

ปีการศึกษา 2516 เริ่มรับนักเรียนเป็นปีแรกโดยเปิดสอนแบบสหศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (หลักสูตรมัธยมศึกษา 5 ปี) ต่อมา กระทรวงศึกษาธิการได้ปรับปรุงหลักสูตรใหม่กำหนดให้ระดับมัธยมศึกษาเป็น 6 ปีเริ่มต้นด้วยมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 6 เดิม) ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6

ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เปิดหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (DSRU English Program) ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เปิดหลักสูตรความเป็นเลิศทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตราประจำโรงเรียน
ตราพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

สีประจำโรงเรียน
น้ำเงิน-ทอง
สีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์ คือ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
สีทอง หมายถึง ยุคที่รุ่งเรืองของอาณาจักรสุโขทัย

ดอกสุพรรณิการ์ (ฝ้ายคำ)

ดอกไม้ประจำโรงเรียน
ดอกสุพรรณิการ์ (ฝ้ายคำ)

เอกลักษณ์
เรียนรู้ผ่านกิจกรรม

อัตลักษณ์
เรียนรู้อย่างมีความสุข

ชื่อย่อ : DS.RU./สธ.มร.
คติพจน์ : ลูกพ่อขุน วินัยดี มีปัญญา น้ำใจนักกีฬา พัฒนาสังคม
สถาปนา : 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
ประเภท : โรงเรียนสาธิต สังกัด สกอ.
ที่ตั้ง : 2086 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240
โทรศัพท์ : 02-310-8356 , 02-310-8456 (ฝ่ายประชาสัมพันธ์) 02-310-8360 , 02-3108375 (สำนักผู้อำนวยการ)
เว็บไซต์ : .ds.ru.ac.th
facebook : satitram.official

ข้อมูลจากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี และ www.ds.ru.ac.th

See Less

กิจกรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

ดาวเด่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

มุมต่างๆในรั้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

เรื่องเล่า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้