บางนา ม.รามคำแหง รามคำแหง หอพัก หอพักนักศึกษา หอสตรี

รายชื่อหอพักติดดาว – โครงการหอพักติดดาว ม.รามคำแหง

Home / ชิลเอ้าท์มหาวิทยาลัย / รายชื่อหอพักติดดาว – โครงการหอพักติดดาว ม.รามคำแหง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการหอพักติดดาว เพื่อรับรองมาตราฐานหอพักบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมากและวิทยาเขตบางนา เพื่อให้นักศึกษาได้อยู่ในหอพักที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีโดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ สำนักเขตบางกะปิ สำนักงานเขตประเวศ สน.หัวหมาก และสน.อุดมสุข ในการพัฒนาสภาพแวดล้อมและการให้บริการของหอพักบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย โดยมีหอพักที่ได้รับรองคุณภาพ จำนวน 121 แห่งดังนี้

รายชื่อหอพักติดดาว – โครงการหอพักติดดาว ม.รามคำแหง

หัวหมากและวิทยาเขตบางนา

รายชื่อหอพัก 5 ดาว มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก (รามฯ1)

หอพักสตรี เอ็ม เอ็ม อาร์ แฟมิลี่         02-718-5983
หอพักสตรี เอ็ม เอ็ม อาร์ แมนชั่น       085-330-7901
หอพักสตรี สิริอรุณ                             02-718-8286
หอพักสตรี รุ่งอรุณแมนชั่น                 089-670-8383
หอพักสตรี จริยา                                 089-873-3470
หอพักสตรี ดวงแก้ว                            02-732-3644-46
หอพักสตรี ประกายดาว                      099-224-5914
หอพักสตรี นิรมล                                02-314-7538
หอพักสตรี เย็นประเสริฐ                     02-319-0152
หอพักสตรี ยีวี แมนชั่น                       02-718-6692
หอพักชาย ดวงแก้ว                            02-732-3644-46
หอพักชาย สวรรยา                             02-718-6692

รายชื่อหอพัก 5 ดาว หลังมหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก (รามฯ1)

หอพักสตรี เอส จี อพาร์ทเมนท์      089-449-3711
หอพักสตรี โลตัส เฮ้าส์                   082-688-5553
หอพักสตรี รามเสรี                          02-718-8930
หอพักสตรี บ้านวดีพิมพ์พร             02-719-2265

รายชื่อหอพัก 5 ดาว มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา (รามฯ2)

หอพักชาย บ้านนพดล                          089-968-4945
หอพักชาย นัมเบอร์วัน อพาร์ทเม้นท์   02-740-9740
หอพักสตรี อารี                                     081-840-1476
หอพักสตรี นัมเบอร์วัน อพาร์ทเม้นท์   089-921-1696
หอพักสตรี ศรีโรจน์ เพลส                    081-442-3019
หอพักสตรี ป้ามาลี                                02-316-7181

รายชื่อหอพัก 4 ดาว มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก (รามฯ1)

หอพักสตรี นาวา                         02-318-3347
หอพักสตรี ดารีญา                      02-718-7212-15
หอพักสตรี อิกรอม วาฟาอ์          02-318-7004
หอพักสตรี S.N.P แมนชั่น 1       084-092-9091
หอพักสตรี S.N.P แมนชั่น 2      084-092-9091
หอพักสตรี S.N.P แมนชั่น3       081-581-1157
หอพักสตรี S.N.P แมนชั่น 4      086-504-1558
หอพักสตรี เบสต้า                      02-319-2373
หอพักสตรี มลิวัลย์                     02-517-6136-7
หอพักสตรี ปราณีสิริรัตน์            02-318-3177
หอพักสตรี สีฟ้า                          02-716-2006
หอพักสตรี เอ็ม เอ็ม อาร์ 3         083-770-0037
หอพักสตรี ศุกร์ศิริ                      02-318-0569
หอพักชาย เทียมทิพย์               02-314-2679
หอพักสตรี ดีน                            084-097-8670
หอพักสตรี สุวคนธ์                     02-319-6580
หอพักสตรี ไพลิน                       02-318-5909
หอพักสตรี เอ บี ซี                      02-718-7239
หอพักสตรี อาลาวี                      02-318-7126
หอพักสตรี ยาลา                        02-318-6896
หอพักสตรี อินอาม                     02-718-7491-5
หอพักสตรี ชลสิริ                        083-916-0632
หอพักสตรี ทิพย์สุดา                  02-318-3533
หอพักสตรี ดาริณี                        02-318-5446-7
หอพักสตรี เย็นประเสริฐ ตึก 2    02-314-0152
หอพักสตรี สุโขทัย                     02-318-8286

รายชื่อหอพัก 4 ดาว หลังมหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก (รามฯ1)

หอพักสตรี พูนสินทรัพย์                                  02-318-0695
หอพักสตรี บัวอพาร์ทเม้นท์                            02-318-9305
หอพักสตรี เลดี้ดอร์ม                                       086-197-4680
หอพักชาย เจ เจ แลนด์ เดเวลลอปเม้นท์       089-059-6863
หอพักสตรี พูนพัฒน์เสรี                                  02-318-9353

รายชื่อหอพัก 4 ดาว มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา (รามฯ2)

หอพักสตรี เอ เธนส์ 1            02-316-1867-8
หอพักสตรี รุ่งโรจน์               087-677-3850
หอพักสตรี บุ๊คมาร์ค              02-397-6223
หอพักสตรี ห้องเสื้อสุมาลี     02-757-7575
หอพักสตรี ตะวันนา               02-752-8327
หอพักสตรี กิจชัย                   02-337-4663
หอพักสตรี อรยา                    02-397-7152-3
หอพักสตรี สิวลี                      02-337-4543
หอพักสตรี ประเสริฐศรี          02-337-4606
หอพักสตรี สุภาภรณ์             02-337-4647
หอพักสตรี เจริญสุข              02-751-6194
หอพักสตรี กุลรวี                   083-020-2281
หอพักสตรี แววมณี               080-049-5390

รายชื่อหอพัก 3 ดาว มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก (รามฯ1)

หอพักสตรี อมรรัตน์               02-318-3514
หอพักสตรี ราม 33                 02-314-1116
หอพักสตรี กุลวดี                   02-718-4572
หอพักสตรี เกียรติไพศาล      089-229-7399
หอพักสตรี รวงผึ้ง                  02-318-2108
หอพักสตรี วนิดา                   02-318-6704-5
หอพักสตรี เสาวลักษณ์         081-626-7962
หอพักสตรี ดาริกา                  02-318-5446-7
หอพักสตรี สันติสุข                089-238-5077
หอพักสตรี เอ เอส 2              087-191-2758
หอพักสตรี ขจี                        02-319-1864
หอพักสตรี ทวีสุข                  089-682-3008
หอพักสตรี ริมน้ำ                   02-318-5903
หอพักสตรี อุดมสุข               02-314-6911
หอพักสตรี กุลธิดา                02-314-3400
หอพักสตรี 22                       02-318-5719
หอพักสตรี พงษ์พรรณ          02-314-3792
หอพักสตรี สุฤทัย                  085-118-9386
หอพักสตรี เพ็ญพร                081-375-4155
หอพักชาย สมคิด                  02-319-1864
หอพักชาย เพ็ชรฤทธิ์            083-357-8396
หอพักชาย ริมน้ำ                    02-318-2435
หอพักชาย รามนิเวศน์            089-385-4653
หอพักชาย รื่นจิตร                  02-318-8276
หอพักชาย บุญอนุรักษ์          02-318-8276

รายชื่อหอพัก 3 ดาว หลังมหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก (รามฯ1)

หอพักสตรี สยาม            02-314-4720
หอพักสตรี แสงเทียน     02-318-8613
หอพักสตรี พิชาญา        084-156-5624

รายชื่อหอพัก 3 ดาว มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา (รามฯ2)

หอพักสตรี วัลยา             084-526-6460
หอพักสตรี ปัน ปัน          089-526-6460
หอพักสตรี มลฤทัย         02-337-5461
หอพักชาย ศรันย์            081-820-2782
หอพักชาย สมเกียรติ      081-820-2782
หอพักชาย พลอย           02-720-9639

บทความแนะนำ