ค่าลงทะเบียนเรียน หอพักนักศึกษา

ม.รามฯ ยกเว้น ค่าลงทะเบียน พร้อมหอพักฟรี 1 ภาคการศึกษา แก่นักศึกษาที่ประสบอุทกภัย

Home / วาไรตี้ / ม.รามฯ ยกเว้น ค่าลงทะเบียน พร้อมหอพักฟรี 1 ภาคการศึกษา แก่นักศึกษาที่ประสบอุทกภัย

จากเหตุการณ์อุทกภัยน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมานั้น มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ประกาศช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบภัยน้ำท่วม ยกเว้นค่าหน่วยกิต และค่าลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 พร้อมทั้งยังมีหอพักติดดาวในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ม.ร.) ร่วมสนับสนุนให้นักศึกษาอยู่ฟรี 1 ภาคการศึกษา อีกด้วย

ม.รามฯ ยกเว้น ค่าลงทะเบียน แก่นักศึกษาที่ประสบอุทกภัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวว่า ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์อุทกภัยในหลายจังหวัด ส่งผลทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก รวมทั้งนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยด้วย

ยกเว้น #ค่าลงทะเบียน 1 ภาคการศึกษา

ดังนั้นทางมหาวิยาลัยเห็นควรให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษา เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน โดยมีมติให้ยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการลงทะเบียนเรียนเป็นระยะเวลส 1 ภาคการศึกษา (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562) ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย

ม.รามฯ ยกเว้น ค่าลงทะเบียน แก่นักศึกษาที่ประสบอุทกภัย

มีหอพักให้นักศึกษาพักฟรี 1 ภาคการศึกษา

นอกจากนี้ ยังมีความช่วยเหลือจากเครือข่ายหอพักติดดาวโดยรอบมหาวิทยาลัย ทั้ง ม.รามฯ 1 และ ม.รามฯ 2 ที่ยินดีจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้ โดยมีหอพักหลายแห่งที่จะยกเว้นค่าเช่าห้องให้แก่นักศึกษาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยดังกล่าว เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา 

นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอรับการยกเว้นค่าหน่วยกิต และค่าลงทะเบียน สามารถแจ้งความจำนงมาได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่งานแนะแนวจัดงานและทุนการศึกษา อาคารศิลาบาตร ชั้นลอย หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-310-8080 และนักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับการยกเว้นค่าเช่าหอพัก สามารถประสานรายละเอียดได้ที่งานประชาสัมพันธ์ อาคารสุโขทัย ชั้น 2 หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-310-8045-47

ข้อมูลจาก FB : PR Ramkhamhaeng University

บทความที่น่าสนใจ