Pre-degree ทับทิม อัญรินทร์ นักเรียน ปริญญาตรี หลักสูตรการเรียนการสอน

การเรียน Pre-degree คืออะไร ? ใครสามารถเรียนได้บ้าง? | มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Home / ข่าวการศึกษา / การเรียน Pre-degree คืออะไร ? ใครสามารถเรียนได้บ้าง? | มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เชื่อว่า.. น้องๆ หลายคนคงเคยได้ยินเกี่ยวกับการเรียนที่เรียกว่า “Pre-degree” กันมาบ้างแล้ว ซึ่งเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่เปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่น้องๆ ที่เรียนจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 สามารถสมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีได้ อ่าน การเรียน Pre-degree คืออะไร ?

การเรียน Pre-degree คืออะไร

รู้จัก Pre-degree ม.รามคำแหง

โดยที่ระบบ Pre-degree เป็นการเรียนรายกระบวนวิชาเก็บหน่วยกิตที่ได้สะสมไว้เทียบโอน เมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทำให้น้องๆ สามารถเรียนจบปริญญาตรีได้เร็วยิ่งขึ้น และในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ จะพาน้องๆ ทุกคนไปทำความรู้จักกับระบบ Pre-degree กันให้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังรวมถึงเรื่องกำหนดการสอบ ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการเรียน และข้อดีของการเรียน Pre-degree ที่จะช่วยทำให้เราสามารถพัฒนาตนเองได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

Pre-degree คืออะไร?

สำหรับการเรียนระบบ Pre-degree เป็นการเรียนปริญญาตรีล่วงหน้า โดยที่น้องๆ จะต้องใช้วุฒิการศึกษาชั้น ม.3 และจะต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. หรือ กศน. จากนั้นเมื่อน้องๆ เรียนจบในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ก็จะสามารถเทียบโอนหน่วยกิตที่สะสมเอาไว้ไปเรียนในภาคปกติของมหาวิทยาลัยได้ มหาวิทยาลัยรามคำแหงมีหลักสูตรที่เปิดสอนในระบบ Pre-degree ดังต่อไปนี้

 1. คณะนิติศาสตร์
 2. คณะบริหารธุรกิจ
 3. คณะมนุษยศาสตร์
 4. คณะศึกษาศาสตร์
 5. คณะวิทยาศาสตร์
 6. คณะรัฐศาสตร์
 7. คณะเศรษฐศาสตร์
 8. คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 9. คณะสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ช่วงที่เปิดรับสมัคร

เวลาสอบ ทางมหาวิทยาลัยรามคำแหงจะจัดการสอบหลังจากที่โรงเรียนปิดเทอมแล้ว โดยได้แบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน ได้แก่

 • ภาคเรียนที่ 1 สอบประมาณเดือนตุลาคม
 • ภาคเรียนที่ 2 สอบประมาณเดือนมีนาคม

เอกสารที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร

 1. หนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
 3. สำเนาบัตรประชาขน หรือบัตรหน่วยงานราชการออกให้ จำนวน 3 ฉบับ
 4. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด ให้ถ่านสำเนา จำนวน 2 ฉบับ
 5. ใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ม.ร.2.) พร้อมติดรูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 6. แผ่นระบายระเบียนประวัตินักศึกษา (ม.ร.25)

**หมายเหตุ  ไม่อนุญาตให้ใช้สำเนาหนังสือรับรองว่ากำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมาสมัคร

ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการเรียน

 1. ค่าสมัครเข้าศึกษา 500 บาท
 2. ค่าขึ้นทะเบียนเข้าศึกษา 300 บาท
 3. ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา 60 บาท
 4. ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 300 บาท
 5. ค่าลงทะเบียนเรียนหน่วยกิตละ 50 บาท (จำนวนเงินขึ้นอยู่กับหน่วยกิตที่ลงทะเบียน)
 6. ค่าสมาชิก น.ส.พ.รามคำแหง 100 บาท

** หมายเหตุ ลงทะเบียนเริ่มต้น 18 หน่วยกิต ค่าใช้จ่ายประมาณ 3,000 บาท

วิธีการเรียน

 1. เรียนจากห้องเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 2. ตำราอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)
 3. ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (www.lib.ru.ac.th)
 4. ด้วยระบบบรรยายสดผ่านอินเทอร์เน็ต (Cyber Classroom)
 5. เรียนด้วยระบบ E-Learning
 6. เรียนด้วยระบบ Coures On Demand
 7. เรียนจาก DVD บันทึกคำบรรยายกระบวนวิชา

เกณฑ์การให้คะแนน

ส่วนเกณฑ์การให้คะแนนของการเรียนการสอนในแบบ Pre-degree ส่วนใหญ่จะใช้เป็นคะแนนสอบ 100% โดยแบ่งเป็นเกรดเหมือนกับมหาวิทยาลัยทั่วไป แต่ในบางรายวิชาก็อาจจะมีการมอบหมายงานจากอาจารย์ผู้สอนให้ไปทำงานมาส่ง เพื่อทำการเก็บคะแนนจากงานอีกด้วย เนื่องจากคนที่สมัครเรียนกับมหาวิทยาลัยรามคำแหงสามารถเลือกได้ว่าจะเข้ามาเรียนหรือไม่เข้ามาเรียนก็ได้ แต่ต้องเข้ามาสอบให้ครบทุกวิชา และในปัจจุบันมหาวิทยาลัยรามคำแหงก็ได้ทำการเปิดการเรียนการสอนในวันเสาร์-อาทิตย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นน้องๆ จึงสามารถที่จะเลือกเรียนได้ว่าจะเรียนแบบไหน ตามที่เราสะดวกหรือว่าได้เลย

ข้อดีของการเรียน Pre-degree

 1. ทำให้น้องๆ จบปริญญาตรีเมื่ออายุยังน้อยและมีทางเลือกอีกมากมายในการศึกษาต่อ หรือเลือกที่จะประกอบอาชีพก็ได้
 2. ช่วยเสริมการเรียนในระดับ ม.ปลาย ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
 3. ช่วยให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
 4. ทำให้น้องๆ สามารถพัฒนาตัวเองได้มากยิ่งขึ้น และการเรียนในแบบ Pre-degree ยังช่วยทำให้น้องๆ เรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้นในระดับ ม.ปลาย อีกด้วย
 5. การเรียน Pre-degree แบบออนไลน์ ทำให้น้องๆ มีอิสระในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น เพราะสามารถที่จะย้อนฟังวิชาที่อาจารย์สอนซ้ำได้

น้องๆ สามารถเข้ามาดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : www.ru.ac.th

ทับทิม-อัญรินทร์
ขอบคุณภาพจาก IG : @anyarinsweet

ศิษย์เก่า ทับทิม-อัญรินทร์ ในการเรียน Pre-degree

ทั้งนี้ ยังมีรุ่นพี่บัณฑิตอย่างนักแสดงสาว “ทับทิม-อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์” ก็เข้าเรียนระบบ Pre-degree ขณะศึกษาอยู่ชั้น ม.4 และหลังจากจบชั้น ม. 6 ได้เทียบโอนหน่วยกิจมาศึกษาต่อชั้นปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง อีกด้วย

โดยสาวทับทิมได้เล่าถึงการเรียนในแบบ Pre-degree ว่า “ช่วงที่เรียนรามคำแหง ทับทิมต้องรับผิดชอบหน้าที่การแสดงและพิธีกรควบคู่ไปด้วย มีคุณแม่คอยช่วยดูแลเรื่องตารางเรียนและตารางงาน ซึ่งถ้าเวลาไม่ตรงกับการทำงาน ก็จะพยายามเข้าเรียนและศึกษาด้วยตัวเอง เมื่อใกล้ถึงเวลาสอบ ก็จะให้เวลาในการอ่านทบทวนบทเรียนอย่างเต็มที่ ทับทิมภูมิใจที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง การเรียนในแบบ Pre-degree มีคุณค่าทั้งให้วิชาความรู้ตั้งแต่ยังเป็นนักเรียน ได้เกิดโลกทัศน์ใหม่ และได้ประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างจากเพื่อนในวัยเดียวกัน” และในปัจจุบันสาวทับทิมยังได้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท จากคณะคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง อีกด้วย

ทับทิม เตรียมสอบเลื่อนขั้นไอซ์สเก็ต ยันไม่ทิ้งงานวงการ

บทความที่น่าสนใจ