ครู หลักสูตรการเรียนการสอน หลักสูตรอบรม

ประกาศ! 87 หลักสูตรอบรมครู ที่ได้รับการรับรอง จาก สพฐ.

Home / ข่าวการศึกษา / ประกาศ! 87 หลักสูตรอบรมครู ที่ได้รับการรับรอง จาก สพฐ.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ ได้ประกาศรายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 87 หลักสูตร โดยได้มีการจัดทำหนังสือแจ้งไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

สพฐ. ประกาศ 87 หลักสูตรอบรมครู ที่ได้รับการรับรอง

โดยได้มีการแบ่งประกาศออกเป็น 3 ฉบับด้วยกัน ได้แก่ ประกาศครั้งที่ 1/2562 จำนวน 29 หลักสูตร, ประกาศครั้งที่ 2/2562 จำนวน 45 หลักสูตร และประกาศครั้งที่ 3/2562 จำนวน 13 หลักสูตร มีรายละเอียดในแต่ละหลักสูตรที่ใช้อบรมในการพัฒนาครู ดังต่อไปนี้

ประกาศ ครั้งที่ 1/2562 จำนวน 29 หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตรที่เปิดอบรม : คลิกที่นี่

Gallery ทั้ง 29 หลักสูตรที่เปิดอบรม 

ประกาศ ครั้งที่ 2/2562 จำนวน 45 หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตรที่เปิดอบรม : คลิกที่นี่

Gallery ทั้ง 45 หลักสูตรที่เปิดอบรม 

 

ประกาศ ครั้งที่ 3/2562 จำนวน 13 หลักสูตร

** ประกาศรับรอง วันที่ 17 ตุลาคม 2562

รายละเอียดหลักสูตรที่เปิดอบรม : คลิกที่นี่

Gallery ทั้ง 13 หลักสูตรที่เปิดอบรม 

บทความที่น่าสนใจ