ห้องพักนักศึกษา หอพักนักศึกษา

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) มีหอพักสำหรับนักศึกษาแล้ว

Home / วาไรตี้ / สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) มีหอพักสำหรับนักศึกษาแล้ว

สำหรับเพื่อนๆ ที่สนใจจะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทาง สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เปิดโครงการใหม่จัดขึ้นเพื่อตอบโจทย์สำหรับเพื่อนๆ ที่บ้านต่างจังหวัดและต้องเช่าหอพัก โดยทางสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์มีหอพัก ให้นักศึกษาอยู่ฟรี ไปดูรายละเอียดกันเลยว่ามีอะไรบ้าง

PIM มีหอพักสำหรับนักศึกษาแล้ว

คุณสมบัติและเงื่อนไข

  1. ต้องเป็นนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 เลือกเรียนที่แจ้งวัฒนะ สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ เท่านั้น เกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
  2. มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด และไม่มีที่พักในกรุงเทพฯ / ปริมณฑล หรือเป็นนักศึกษาที่มีฐานะขาดแคลน สามารถเข้าพักที่ห้องพักตามที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดเตรียมให้
  3. ชั้นปีที่ 1 จะได้ห้องพักฟรีในช่วงเวลาเรียน และช่วงเวลาฝึกปฏิบัติงาน ส่วนชั้นปีที่ 2 – 4 จะได้ห้องพักฟรีในช่วงฝึกปฏิบัติงาน เท่านั้น

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) มีหอพักสำหรับนักศึกษาแล้ว

กฎระเบียบห้องพัก

นักศึกษาต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบห้องพักอย่างเคร่งครัด หากผิดระเบียบที่กำหนด สถาบันฯ จะดำเนินการลงโทษ โดยตัดคะแนนความประพฤติ ซึ่งจะมีผลต่อการพิจารณาทุนการศึกษาในปีการศึกษาถัดไปและตัดสิทธิ์การเข้าพักอาศัยในห้องพัก พร้อมต้องชดใช้ทุน (ค่าเช่าห้องพัก 1 ภาคการศึกษา) จำนวน 12,000 บาท/คน

ขั้นตอนการสมัครและการส่งใบสมัคร

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : https://bit.ly/2RJG0Vs  และดำเนินการส่งใบสมัครได้ที่ คุณสุวิมล ภู่เกิดใส (พี่มิ้ว) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

บทความที่น่าสนใจ