ม.มหาสารคาม มมส หอพัก

บรรยากาศรายงานตัวเข้าหอพัก ผู้ปกครองอุ่นใจ ส่งบุตรหลานพักหอใน มมส

Home / มุมต่างๆ มหาวิทยาลัย / บรรยากาศรายงานตัวเข้าหอพัก ผู้ปกครองอุ่นใจ ส่งบุตรหลานพักหอใน มมส

บรรยากาศการรายงานตัวเข้าหอพัก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นไปอย่างคึกคัก มีการต้อนรับที่อบอุ่น จากงานบริการหอพักนิสิต เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนิสิตใหม่ที่เดินทางเข้ามาส่งบุตรหลาน สามารถเข้าเยี่ยมชมห้องพัก และหอพักมหาวิทยาลัยมหาสารคามอย่างเป็นทางการ

บรรยากาศรายงานตัวเข้า หอพัก มมส

โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำหอพัก คณะกรรมการหอพัก ซึ่งเป็นนิสิตรุ่นพี่คอยดูแลและให้คำแนะนำบริการอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ ตลอดจนช่วยเคลื่อนย้ายข้าวของ มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกในเรื่องการเดินทาง จุดจอดรถ การจราจร ทั่วบริเวณหอพัก

ภาพบรรยกาศ หอพัก มมส

มาตรการต่างๆ

มหาวิทยาลัยจำกัดการเข้าพื้นที่เพื่อเป็นการเว้นระยะห่าง และไม่ให้เกิดความแออัดในวันรายงานตัวเข้าพักนิสิตที่รายงานตัวเข้าหอพักต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยน้ำสบู่ เจลแอลกอฮอล์ วัดอุณหภูมิ ก่อนเข้าหอพัก และทำการกรอกแบบฟอร์มนิสิตที่จะรายงานตัวเข้าหอพัก ให้ทำการกรอกแบบฟอร์มคัดกรองนิสิต มมส Screening Form for Mahasarakham University (MSU) Students ก่อนทุกครั้ง โดยให้รายงานตัวเข้าหอพักรับกุญแจและคีย์การ์ดได้ครั้งละ 10 คน

นิสิตชั้นปีที่ 2-4 ที่ไม่ได้มาจากพื้นที่เสี่ยง ให้รายงานเข้าหอพักได้ตามปกติตามกำหนดการเดิม คือวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2564 เมื่อเข้ามาพักในหอพักเรียบร้อย ขอความร่วมมือนิสิตอยู่หอ หยุดเชื้อ เพื่อส่วนรวม

โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ตระหนักถึงความปลอดภัย สวัสดิภาพ และอนามัยของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงขอให้นิสิตที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวด 4 จังหวัด ได้แก่ 1. กรุงเทพมหานคร 2.จังหวัดปทุมธานี 3. จังหวัดสมุทรปราการ 4. จังหวัดนนทบุรี และพื้นที่ควบคุมสูงสุด 17 จังหวัด (ตามประกาศ ศบค.) ให้เข้าหอพักได้ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เพื่อกักตัวเป็นเวลา 14 วัน ตามมาตรการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังและการป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

บทความแนะนำ