สุดยอดนักพัฒนา นวัตกรรมเทคโนโลยีประกันภัย OIC InsurTech Award 2019

Home / กิจกรรม / สุดยอดนักพัฒนา นวัตกรรมเทคโนโลยีประกันภัย OIC InsurTech Award 2019

เผยโฉม! สุดยอดทีม InsurTech ผู้ชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัย “OIC InsurTech Award 2019” ภายใต้โจทย์ “การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการประกันสุขภาพ” คว้าเงินรางวัลรวมมูลค่า 400,000 บาท

สุดยอดนักพัฒนา นวัตกรรมเทคโนโลยีประกันภัย OIC InsurTech Award 2019

สำหรับประเภทนิสิต/นักศึกษา

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Kidi Kids ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 80,000 บาท พร้อมโล่รางวัล , รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม TripleC ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม Caps Lock ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

ประเภทบุคคลทั่วไป

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Prompt Forward ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล,รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม Health Dome ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 80,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม Bearcon ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

โดยมีดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) ให้เกียรติขึ้นมอบรางวัลและถ่ายภาพร่วมกับผู้ชนะ ในงานสัปดาห์ประกันภัย ปี 2562 ณ อิมแพค เมืองทองธานี เมื่อเร็วๆ นี้