depa สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เวิลดิ์เอ็กซ์โป

ชวนส่งผลงาน ประกวดการออกแบบเครื่องแต่งกาย “เวิลดิ์เอ็กซ์โป 2020 ดูไบ”

Home / กิจกรรม / ชวนส่งผลงาน ประกวดการออกแบบเครื่องแต่งกาย “เวิลดิ์เอ็กซ์โป 2020 ดูไบ”

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอเชิญชวนเยาวชนและประชาชนทั่วประเทศไทย รีบส่งผลงานการออกแบบเครื่องแต่งกาย สำหรับเจ้าหน้าที่ประจำอาคารแสดงประเทศไทยในโครงการ“World Expo 2020 Dubai Costume Design Contest” เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมให้กับเยาวชนไทย และประชาชนที่มีความสามารถด้านการออกแบบให้เกิดความภาคภูมิใจในการแสดงผลงานบนเวทีระดับโลกผ่านอาคารแสดงประเทศไทยในงาน World Expo 2020 Dubai

ประกวดการออกแบบเครื่องแต่งกาย ในงาน “เวิลดิ์เอ็กซ์โป 2020 ดูไบ”

แนวคิดการออกแบบ

โดยแนวคิดการออกแบบเครื่องแต่งกาย ต้องแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย แต่ยังคงไว้ซึ่งความโดดเด่นทันสมัย เรียบหรู และมีสไตล์ สอดคล้องกับรูปแบบการนำเสนอ และแนวคิดของอาคารแสดงประเทศไทย ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ได้เตรียมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ พร้อมประกาศนียบัตรอันทรงเกียรติ และทริปเปิดประสบการณ์ชมงานนิทรรศการระดับโลก มอบให้แก่เหล่าผู้ชนะการประกวด

โดยผลงานการออกแบบเครื่องแต่งกายของผู้ชนะเลิศจะถูกนำไปปรับใช้เพื่อพัฒนาเป็นเครื่องแบบสำหรับเจ้าหน้าที่ประจำอาคารแสดงประเทศไทย ในงาน World Expo 2020 Dubai ต่อไป

ประกวดการออกแบบเครื่องแต่งกาย

ส่งผลงานได้ที่

โค้งสุดท้ายก่อนหมดเขตอวดผลงานระดับโลก ! เยาวชนและประชาชนที่สนใจ สามารถส่งผลงานการออกแบบเครื่องแต่งกายได้ถึงวันที่ 5 มกราคม 2563 นี้

พร้อมกับดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.expo2020dubaithailand.com หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ info@thailandexpo2020.com และ Facebook : EXPO 2020 DUBAI THAILAND