มทร.ตะวันออก วข.จักรพงษภูวนารถ เยี่ยมชมการทำงาน แคมปัสสตาร์

Home / กิจกรรม / มทร.ตะวันออก วข.จักรพงษภูวนารถ เยี่ยมชมการทำงาน แคมปัสสตาร์

นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโยลีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ (มทร.ตะวันออก วข.จักรพงษภูวนารถ) จำนวน 45 คนเยี่ยมชมการทำงานของนิตยสาร Campus Star และเข้าฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “แนวคิดในการจัดทำนิตยสาร ยุคดิจิทัล” เพื่อสร้างแนวคิด แลกเปลี่ยนมุมมองและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษาในการสร้างสรรค์นิตยสารในอนาคต

มทร.ตะวันออก วข.จักรพงษภูวนารถ เยี่ยมชมการทำงาน แคมปัสสตาร์

IMG_2223