Smart Farmers ชาวนา สมาร์ท ฟาร์มเมอร์ อบรม

สุดเจ๋ง ม.เกริก จัดอบรมฟรี หัวข้อ สมาร์ท ฟาร์มเมอร์

Home / กิจกรรม / สุดเจ๋ง ม.เกริก จัดอบรมฟรี หัวข้อ สมาร์ท ฟาร์มเมอร์

มหาวิทยาลัยเกริก จัดหลักสูตรอบรมฟรี! สำหรับครอบครัวชาวนาและผู้สนใจทั่วไป เรื่อง “โซเชียลมีเดียสำหรับสมาร์ท ฟาร์มเมอร์” (Social Media For Smart Farmers)  โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ : คุณชีพธรรม คำวิเศษณ์ มาให้ความรู้ด้านโซเชียลมีเดียเพื่อการประชาสัมพันธ์ และเรียนรู้เทคนิคการขายข้าวออนไลน์ เพื่อพัฒนาเกษตรกรไทยสู่การเป็น Smart Farmers

  โซเชียลมีเดียสำหรับ สมาร์ท ฟาร์มเมอร์

smartfarmers

หลักสูตร “โซเชียลมีเดียสำหรับสมาร์ท ฟาร์มเมอร์” เป็นหลักสูตรที่สอนเทคนิคการใช้เครื่องมือทางการสื่อสาร แอพพลิเคชั่นและโปรแกรมต่างๆ ที่ต้องใช้ศิลปะในการสื่อสารทางเทคโนโลยีให้ไปปรากฏว่าในสายต่อกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผ่านไปทุกช่องทาง Facebook, Twitter , Instagram , Google+ , Youtube , Blog , Website ฯลฯ ข่าวสารในปัจจุบันเกิดขึ้นถูกนำเสนอผ่านโซเชียลมีเดียและนำไปขยายผลต่อในสื่อกระแสหลักเป็นการจุดกระแสออกไปมากที่สุดเท่าที่กระจายออกไป เป็นโอกาสอย่างยิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้และใช้เครื่องมือพร้อมกับกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์และเป็นแนวทางในการขายข้าวออนไลน์ที่ทันสมัยที่สุด รวมถึงการวัด KPI ในการส่งข้อมูลข่าวสารแต่ละครั้งเพื่อวัดประสิทธิภาพของข่าวสาร

 
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ครอบครัวชาวนาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ นำความรู้ด้านโซเชียลมีเดียและการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ไปปรับใช้กับการขายสินค้าทางการเกษตร เช่น ข้าวสาร ข้าวเหนียว และอื่นๆ ในรูปแบบออนไลน์ แล้วพบกันในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1104 ชั้น 1 อาคารมังคละพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก

สมัครออนไลน์ คลิกเลย!!

 

* อย่าพลาด!! รับจำนวนจำกัด

* สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2552-3500-9 ต่อ 300-301, 088-869-4295

รายละเอียดเพิ่มเติม >>> ม.เกริก