สุดเจ๋ง ม.เกริก จัดอบรมฟรี หัวข้อ สมาร์ท ฟาร์มเมอร์

“โซเชียลมีเดียสำหรับ สมาร์ท ฟาร์มเมอร์ ” หลักสูตรที่สอนเทคนิคการใช้เครื่องมือทางการสื่อสาร แอพฯ ต่างๆ ที่ต้องใช้ศิลปะในการสื่อสารโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย