มหกรรมเสริมศักยภาพองค์กรทำงานเด็กและเยาวชน 58 องค์กรทั่วประเทศ

Home / กิจกรรม / มหกรรมเสริมศักยภาพองค์กรทำงานเด็กและเยาวชน 58 องค์กรทั่วประเทศ

     เรียกว่าเป็นมหกรรมเด็กและเยาวชนสุดยิ่งใหญ่แห่งปีเลยทีเดียว สำหรับ “มหกรรมขับเคลื่อนเสริมพลังองค์กรเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างพลเมืองเข้มแข็ง” ที่ได้รวมพลังถึง 58 องค์กรที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชนทั่วประเทศมาไว้ในงานเดียว

มหกรรมเสริมศักยภาพองค์กรทำงานเด็กและเยาวชน 58 องค์กรทั่วประเทศ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน ผลักดัน สร้างสรรค์ ให้กำลังใจ และเสริมสร้างศักยภาพให้คนที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชนทั่วประเทศได้มีกำลังใจในการขับเคลื่อน ร้อยเรียง เชื่อมต่อ การทำงานด้านเด็กและเยาวชนในประเทศไทย เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีความเข้มแข็ง มีชีวิตที่เป็นสุขและยั่งยืน

ภายในงานมีบูธนิทรรศการจากตัวแทนทั้ง 5 ภาค (เหนือ ใต้ อีสาน กลาง ตะวันออก), เวทีนำเสนอองค์ความรู้และการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชน, พิธีรำลึกเด็กและเยาวชนนักกิจกรรม ‘ชัยภูมิ ป่าแส’, พร้อมด้วยการแสดงจากตัวแทนเด็กและเยาวชนทั้ง 5 ภาค ที่มาสร้างสีสันและความสนุกบนเวที ร่วมด้วยคอนเสิร์ตจากศิลปินอินดี้ขวัญใจคนรุ่นใหม่ “วงเยนา” และ “เอเชียเซเว่น” ที่มาสร้างสีสันและกำลังใจให้คนทำงานด้านเด็กและเยาวชน

งานจัดขึ้น ณ ห้องประชุมวายุภักดิ์ ชั้น 5 ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ ตั้งแต่เวลา 09.00-24.00 น. โดยมีเด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป และสื่อมวลชนให้ความสนใจเข้าร่วมการขับเคลื่อนครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

   เป็นอีกหนึ่งมหกรรมที่สร้างสรรค์สังคมไทยให้เติบโตและเข้มแข็งต่อไป โดยเริ่มจากเด็กและเยาวชน ที่เป็นเสมือนอนาคตของประเทศชาติ