ผู้ชนะเลิศผลงานนวัตกรรม Bioplastics Innovation Contest 2017

ประกาศผล ผู้ชนะเลิศผลงานนวัตกรรม Bioplastics Innovation Contest 2017

Home / กิจกรรม / ประกาศผล ผู้ชนะเลิศผลงานนวัตกรรม Bioplastics Innovation Contest 2017

รศ.ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ รองผู้อำนวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ(PETROMAT) พร้อมด้วย กัลย์ เฉลิมเกียรติกุล (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ-พลาสติกชีวภาพ บริษัท ทอทาล คอร์เบี้ยน พีแอลเอ จำกัด จัดงานประกาศผลผู้ชนะเลิศโครงการผลงานนวัตกรรม “Bioplastics Innovation Contest 2017” หรือ โครงการค้นหานวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าพลาสติกชีวภาพ ภายใต้แนวคิดการใช้งานในวิถีชีวิตยุคใหม่และสังคมยั่งยืน

ผู้ชนะเลิศผลงานนวัตกรรม Bioplastics Innovation Contest 2017

โครงการค้นหานวัตกรรม การเพิ่มมูลค่าพลาสติกชีวภาพ

โดยทีม “อ้ายมา 4 คน” จากมหาวิทยาลัยศิลปากร คว้ารางวัลชนะเลิศ จากผลงานผ้ากันเปื้อนย่อยสลายได้ จาก PLA

ภายในงานยังได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สุวบุญ จิรชาญชัย วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ (คนกลาง) ร่วมทั้ง กิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย (ที่ 3 จากซ้าย) และ มร.สเตฟาน บาโรต์ ผู้อำนวยการอาวุโสประจำภูมิภาค แผนกพลาสติกชีวภาพ คอร์เบี้ยน เนเธอร์แลนด์ (ที่ 3 จากขวา) ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินในครั้งนี้อีกด้วย งานจัดขึ้น ณ อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เมื่อเร็วๆ นี้