เกริก เกริกวิชาการระดับชาติ

เกริกวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2559

Home / กิจกรรม / เกริกวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2559

“เกริกวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2559”

มหาวิทยาลัยเกริกจัดการประชุม “เกริกวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2559” เมื่อวันที่ 21-22 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเกริก โดยมีศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมล (คนที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นประธานเปิดงาน และลงนามความร่วมมือการวิจัยชุมชนเมือง ระหว่างมหาวิทยาลัยเกริก กับ สกว. และอาจารย์ณภัทร มังคละพฤกษ์ (คนที่ 3 จากซ้าย) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก  กล่าวรายงานและลงนามความร่วมมือ  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกริกและสกว. ตลอดจนอาจารย์ นักศึกษา นักเรียนและผู้สนใจเข้าชมงานจำนวนมาก