โรงเรียนนานาชาติเด่นหล้า

5 โปรแกรมพิเศษ ปั้นเด็กเป็นเลิศทางวิชาการและผู้นำ – ร.ร.นานาชาติเด่นหล้า

Home / ข่าวการศึกษา / 5 โปรแกรมพิเศษ ปั้นเด็กเป็นเลิศทางวิชาการและผู้นำ – ร.ร.นานาชาติเด่นหล้า

ความเป็นเลิศทางวิชาการและทักษะการเป็นผู้นำคือ หัวใจหลักของพื้นฐานความสำเร็จทางการศึกษาของนักเรียน โรงเรียน DBS ทุ่มเทให้กับการปั้นเด็กๆ ให้ฉายแสงเจิดจรัสทางการศึกษาด้วยหลักสูตรพิเศษหลายโปรแกรม รวมทั้งการเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบ IGCSE และ A Level เพื่อเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยระดับโลก

5 โปรแกรมพิเศษ ปั้นเด็กให้ฉายแสงทางการศึกษา

มร. มาร์ค แมคเวย์ (Mr. Mark McVeigh) ครูใหญ่โรงเรียนเด่นหล้า บริติช สคูล (Denla British School – DBS) ซึ่งเป็นโรงเรียนนานาชาติชั้นนำของประเทศไทย เปิดเผยว่า ในปีการศึกษานี้ DBS ได้เปิดตัว 5 โปรแกรมพิเศษ คือ

โปรแกรมคอมมิวนิตี้เด็กหัวกะทิ

1.Beacon Core & Aspire, Cartesian เป็นโปรแกรมคอมมิวนิตี้เด็กหัวกะทิ เพื่อเฟ้นหาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความฉลาดและมีส่วนร่วมกับโรงเรียนมากที่สุด นักเรียนจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมโปรแกรมจากผลของการเรียนและทัศนคติต่อการเรียน

ความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษ

2.Comprehensive ESL programme เป็นโปรแกรมที่ครอบคลุมด้านความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษ เพื่อช่วยให้แน่ใจว่านักเรียน DBS ทุกคนสามารถเข้าถึงหลักสูตรภาษาอังกฤษได้และส่งเสริมความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษที่ดีสำหรับทุกคน

โปรแกรมเร่งอ่าน

3. Accelerated Reader programme คือ โปรแกรมเร่งอ่าน มีประโยชน์อย่างยิ่งเพื่อให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในการอ่านภาษาอังกฤษ โดยครูผู้เชี่ยวชาญจะเลือกหนังสือในระดับที่เหมาะสมสำหรับแต่ละบุคคล ซึ่งจะมีการวัดผลความก้าวหน้าทางด้านการอ่านด้วยการตอบคำถามเพื่อแสดงว่านักเรียนเข้าใจแล้ว และสามารถยกระดับการอ่านขึ้นไปในเลเวลที่สูงขึ้น

การเรียนแบบเข้มข้นเพื่อการสอบ IGCSE

4. โปรแกรม Y10 และ IGCSEs เป็นการวางแผนการเรียนแบบเข้มข้นเพื่อการสอบ IGCSE ที่สำคัญหลักสูตรของ DBS จะออกแบบการเรียนการสอนเพื่อเข้าถึงข้อกำหนดในการเรียนแต่ละรายวิชาเพื่อสอบ IGCSE โดยเฉพาะ และจะมีการจัดทำแผนเพื่อให้นักเรียนแต่ละคนได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับวิชาเลือกเพิ่มเติมนอกเหนือจากวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

การวัดความเข้าใจที่แท้จริงของเด็กต่อวิชาหลักต่างๆ

5. GL performance ที่ DBS มีการวัดความสามารถของเด็กในวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ที่เรียกว่า GL Assessment เพื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยทั่วโลก The Progress Test Series (PT Series) ซึ่งเป็นการวัดความเข้าใจที่แท้จริงของเด็กต่อวิชาหลักต่างๆ เพื่อที่จะสามารถระบุได้ว่าเด็กคนไหนต้องการการช่วยเหลือในเรื่องใดเป็นพิเศษ และเด็กคนไหนมีความสามารถทำอะไรที่ท้าทายได้มากขึ้น ผลจากการวัด GL Assessment ทำให้ครูผู้สอนนำไปประกอบการวางแผนให้เด็กแต่ละคนเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการได้แม่นยำขึ้น

สร้างเด็กให้มีทักษะหลายด้าน ให้เติบโตไปเป็นผู้นำโลก

นอกจากความเข้มข้นทางด้านวิชาการแล้ว DBS มีความมุ่งมั่นทุ่มเทในการสร้างเด็กนักเรียนให้เติบโตไปเป็นผู้นำโลก ที่มีทักษะหลากหลายด้าน โดยในปีการศึกษานี้ จะเสริมความแข็งแกร่งด้านหลักสูตร Co-Curricular ด้วยโปรแกรม Model United Nations ซึ่งเป็นการเรียนรู้ชั้นสูง ในรูปแบบการดำเนินงานขององค์การสหประชาชาติ ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกอภิปราย วิเคราะห์ ความคิดเห็น และนำเสนอไอเดีย ต่อหน้ากลุ่มคนจำนวนมาก ซึ่งมีความสำคัญมากในการปลูกฝังทักษะการเป็นผู้นำระดับโลก ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน “Nurturing Global Leaders”

มร. เจมส์ ลิง (Mr James Lyng) รองคุณครูใหญ่โรงเรียนเด่นหล้า บริติช สคูล (Denla British School – DBS) ผู้มีประสบการณ์ที่คร่ำหวอดด้าน IGCSE และ A Level มากว่า 20 ปี ทั้งในฐานะที่ยังเป็นเด็กนักเรียนที่ต้องสอบ และในฐานะอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอน และติวนักเรียนอย่างเข้มข้นในการสอบ GCSCE และ A Level โดยครู James ได้เน้นย้ำว่า.. หลักสูตรการเรียนการสอนแบบ Enhanced British Curriculum จากโรงเรียนเอกชนอังกฤษ เป็นหลักสูตรอังกฤษที่ดีที่สุดในโลก และเขาได้เคยได้ให้ประโยคทอง ที่กระตุกหัวใจของนักเรียนทั้งหลายมาแล้วว่า

“ที่น่าสนใจคือ นักเรียนที่จบการศึกษาจากหลักสูตร Enhanced British Curriculum พร้อมผลการสอบ A-Level ที่ยอดเยี่ยม ส่วนใหญ่จะได้รับการยกเว้นในการเรียนปีหนึ่งของการศึกษาที่มหาวิทยาลัยในอเมริกา เพราะรากฐานการศึกษาของนักเรียนที่จบหลักสูตรนี้มีความแข็งแกร่งมาก ดังนั้นหลักสูตร Enhanced British Curriculum จึงนับเป็นหนังสือเดินทางสำหรับการเรียนต่อที่ประสบความสำเร็จในมหาวิทยาลัยทั่วโลก รวมถึงสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย ยุโรป และแคนาดา”

หลักสูตร Enhanced British Curriculum

ครั้งนี้ครู James ได้นำเทคนิคขั้นตอนระดับสูงมาแบ่งปัน เพื่อปูเส้นทางสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประกอบด้วย 5 ประเด็นคือ

1.Y9 วัยสำคัญในการเลือกอาชีพ :

DBS เชื่อว่าเด็กทุกคนคือเมล็ดพันธุ์ที่พร้อมเจริญเติบโต “จากเมล็ดสู่ดอกไม้” นี่คือวิธีที่ DBS ดูแลนักเรียนเพื่อก้าวสู่ผู้นำระดับโลก ซึ่งการเริ่มปูพื้นฐานการสอบจะเริ่มที่ชั้นปี Y9 สำหรับ DBS นักเรียนทุกคนคือเป็นดอกไม้ประเภทต่าง ๆที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นสิ่งสำคัญเริ่มแรกคือ อาจารย์แต่ละห้องแต่ละชั้นปีจะต้องรู้จักตัวตนจริงๆ ของนักเรียน เพื่อส่งเสริมให้พวกเขาเติบโตไปได้ถูกทางที่เค้ารักและมีความสามารถอย่างแท้จริง ที่ DBS ความภูมิใจคือเรารู้จักนักเรียนทุกคนว่ามีความสามารถทางด้านใดและมี Passion ด้านไหน และเข้าใจว่าพวกเขาต้องการไปยังจุดใดของเส้นทางการศึกษาและวิชาชีพ และเราจะบอกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียนทุกคน โดยนักเรียน Y9 จะได้รับแบบฟอร์ม Informed Options Choices ให้กรอกเลือกวิชาที่จะเรียนเพื่อเตรียมสอบ IGCSEs มีให้เลือกเรียน 5-11 รายวิชา ซึ่งก่อนที่จะกรอกแบบฟอร์มนี้ นักเรียนและผู้ปกครองจะต้องร่วมกันปรึกษาหารือกับครูหัวหน้าภาควิชาและทำแบบทดสอบพิเศษ เพื่อใช้การวางแผนการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

2. เรียนเข้มเต็มรายวิชาพร้อมค้นพาอาชีพในฝัน :

ในชั้นปี Y10 นักเรียนทุกคนจะเริ่มเรียนรายวิชาที่ตนเองได้กรอกไว้จำนวน 5-11 รายวิชา ซึ่งการสอบ IGCSEs มีทั้งวิชาหลักและวิชาเสริม หากนักเรียนมีสัญชาติไทยจะต้องสอบวิชาภาษาไทยด้วย ในส่วนของคำแนะนำด้านอาชีพนั้น มีความสำคัญมาก ที่ DBS จะมีโปรแกรม Career Coach และนักเรียนจำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงานจริง โดยโรงเรียนต้องการเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมด้วยเพื่อช่วยในการค้นหาผู้ติดต่อและเครือข่ายสำหรับการฝึกงานจริง เพราะสิ่งเหล่านี้จำเป็นอย่างยิ่งในการสอบเข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย

3.เรียน Special Courses ใครอยากมีอาชีพเป็นอะไร ต้องเจาะลึกวิชาเรียนเพิ่มเติม :

มาตรฐานการสอบวิชาภาษาอังกฤษอยู่ที่ระดับ B2 CEFR นี่คือเกณฑ์การวัดที่สำคัญมากเนื่องจากเป็นมาตรฐานที่ยอมรับในหลายมหาวิทยาลัยทั่วโลก โดยสำหรับวิชาหลักนักเรียนต้องมีความแม่นยำเป็นอย่างมาก ที่ DBS เราได้เตรียมหลักสูตรเฉพาะให้แก่นักเรียนเพิ่มเติม ได้แก่ Oxbridge, BMAT, UKCAT Aptitude Tests, US ACT, SAT สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนในสายของวิศวกรรม กฎหมาย และการแพทย์ ซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ในโปรแกรมการสอนที่เรียกว่า Beacon Programme ทั้งนี้นักเรียนชายที่ต้องฝึกเรียนวิชาทหารรด. (ROTC) จะเรียนเฉพาะวันเสาร์เท่านั้น ดังนั้นจะไม่กระทบต่อคาบวิชาการเรียนปกติของโรงเรียน

4.ช่วงเวลาปิดเทอม คือนาทีทองในการฝึกงาน :

เมื่อผ่านการสอบ IGCSEs ตามระดับแล้ว นักเรียนจะต้องสอบ A Level โดยเทคนิคการเตรียมตัวสอบ A Level คือ การจัดโปรแกรมสำหรับนักเรียนแต่ละคนเป็นรายบุคคล ในช่วงนี้จะเป็นการเรียนที่เข้มข้น และเมื่อถึงสิ้นปีการศึกษา นักเรียนจะต้องหาประสบการณ์การทำงานจริงตามที่เรียนมา เพื่อทำความเข้าใจกับลักษณะของงานที่พวกเขาต้องการจะทำในอนาคต ดังนั้นช่วงปิดเทอมนักเรียนจะต้องฝึกทำงานจริง

5.เตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย :

สำหรับนักเรียนชั้น Y12-Y13 (มัธยมปลาย) ชั้นปีนี้เราจะเรียกว่า “6th Form” เป็นชั้นปีที่ต้องเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยทั่วโลกกันอย่างเข้มข้น นักเรียนจะต้องติวเข้มวิชาพิเศษต่างๆ มีการเขียน Personal Statement สำหรับส่งเข้ามหาวิทยาลัย และก่อนที่พวกเขาจะก้าวเข้าสู่มหาวิทยาลัยนั้น ผู้ปกครองจำเป็นต้องเตรียมใจให้พร้อมสำหรับก้าวต่อไปที่สำคัญของนักเรียน ที่ DBS เราจะช่วยเหลือนักเรียนในการเฟ้นหามหาวิทยาลัย กรอกใบสมัครเรียนมหาวิทยาลัย ช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบมากมาย และจัดโปรแกรมฝึกสัมภาษณ์จริง ซึ่งเป็นการติวสัมภาษณ์ในการสอบเข้าระดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก (Mock Interview)

“เราเชื่อว่า เด็กทุกคนเป็นอัจฉริยะ แต่ถ้าคุณตัดสินปลาด้วยความสามารถในการปีนต้นไม้แล้วล่ะก็ มันจะถูกปลูกฝังไปตลอดทั้งชีวิตว่าเขาโง่ ดังนั้นหน้าที่ของโรงเรียน DBS คือ จะยืนหยัดในการเป็นครูที่เข้าใจนักเรียนแต่ละคนอย่างลึกซึ้ง ค้นหาความอัจฉริยะในตัวเขา และผลักดันให้ความเก่งหรือความชอบของเขาเปล่งประกาย กลายเป็นพลเมืองโลกที่มีศักยภาพ อันจะนำไปสู่ความสำเร็จทั้งทางด้านวิชาชีพและการดำเนินชีวิต” Mr James Lyng กล่าวเสริม

หลักปรัชญาความเป็นเลิศทั้ง 4 ด้าน

“ด้วยความแข็งแกร่งของการดำเนินงานภายใต้หลักปรัชญาความเป็นเลิศทั้ง 4 ด้าน (The Unique DBS Vision) ได้แก่

1.การใช้หลักสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนจากโรงเรียนเอกชนชั้นนำของประเทศอังกฤษ ที่มีความโดดเด่นทั้งด้านวิชาการและด้านกิจกรรม มาปรับปรุงให้เข้ากับบริบทของสังคมไทย รวมถึงการเสริมภาษาจีน และภาษาไทยเข้าไปในหลักสูตรเพื่อให้เข้ากับความต้องการของโลกอนาคต (Enhanced British Curriculum)

2.การส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีสัมฤทธิผลทางวิชาการเต็มศักยภาพ (Academic Excellence for All)

3.การพัฒนาและปลูกฝังทักษะความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship and Creative Thinking) เช่น ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ความกล้าหาญในการตัดสินใจและลงมือทำ ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในอนาคต

และ 4.การปลูกฝังทักษะการสื่อสาร ทักษะการเป็นผู้นำ และวัฒนธรรมไทยที่เข้มแข็งให้กับนักเรียน (Global Perspective and Creative Thinking) ทำให้ที่ผ่านมา นักเรียน DBS มีพัฒนาการที่ดีขึ้นในทุกด้านอย่างเห็นได้ชัด

และมีนักเรียนที่สามารถคว้ารางวัลด้านวิชาการต่างๆ (Academic Awards) และรางวัลด้านกิจกรรมและกีฬา (Non-Academic Awards) ทั้งแบบบุคคลและทีมกว่า 30 คน จึงทำให้ DBS ได้รับการกล่าวถึงว่าเป็นโรงเรียนนานาชาติที่สร้างผู้นำและผู้ประกอบการในอนาคตอันดับต้นๆ ของเมืองไทยและเป็นที่ไว้วางใจของพ่อแม่ผู้ปกครองทั้งชาวไทยและต่างชาติ” คุณครูใหญ่โรงเรียน DBS กล่าวสรุป

สำรองที่นั่ง DBS Open Day ‘Academic Excellence: A Personalised Approach’ ในวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 สำหรับผู้ปกครองที่มีบุตรหลานอายุ 3-14 ปี ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ที่ DBS (ลงทะเบียนเวลา 8.30 น.). โทร. 02 666 1933 หรือ email: admissions@dbsbangkok.ac.th