10 คณะยอดฮิต มมส ที่มีผู้สมัครมากที่สุด รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

10 คณะยอดฮิต มมส ที่มีผู้สมัครมากที่สุด รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Home / ข่าวการศึกษา / 10 คณะยอดฮิต มมส ที่มีผู้สมัครมากที่สุด รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หลังจากที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงระหว่างวันที่ 5 มกราคม – 15 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา มีนักเรียนให้ความสนใจสมัคร ทั้ง 87 สาขา 19 คณะ เป็นจำนวนมากถึง 17,000 กว่าคน

10 คณะยอดฮิต มมส

ที่มีผู้สมัครมากที่สุด รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โดยสรุปเป็น 10 อันดับที่มียอดผู้สมัครมามากที่สุด ได้แก่

อันดับที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์
อันดับที่ 2 คณะเภสัชศาสตร์
อันดับที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์
อันดับที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อันดับที่ 5 คณะการบัญชีและการจัดการ
อันดับที่ 6 คณะสัตวแพทยศาสตร์
อันดับที่ 7 คณะวิศวกรรมศาสตร์
อันดับที่ 8 คณะแพทยศาสตร์
อันดับที่ 9 คณะนิติศาสตร์
อันดับที่ 10 คณะวิทยาการสารสนเทศ

สำหรับผู้ที่พลาดการสมัครในรอบที่ 1-2 สนใจสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สามารถสมัครรอบที่ 3 ได้ในวันที่ 7-15 พฤษภาคม 2564 ทาง mytcas.com

10 คณะยอดฮิต มมส ที่มีผู้สมัครมากที่สุด รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สอบถามการสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ที่ กองบริการการศึกษา โทรศัพท์ 043-754377 และ Fan Page เรียนต่อ มมส Mahasarakham University