ค่าเทอม ม.หอการค้าไทย มาตรการ โควิด19

มาตรการช่วยเหลือนักศึกษา เรียนต่อ ป.โท-ป.เอก ม.หอการค้าไทย

Home / ข่าวการศึกษา, วาไรตี้ / มาตรการช่วยเหลือนักศึกษา เรียนต่อ ป.โท-ป.เอก ม.หอการค้าไทย

ในภาวะวิกฤติโควิด-19 ระลอก 3 นี้ ประเทศไทยได้รับผลกระทบในวงกว้าง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จึงออกมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาปัจจุบัน และผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ในปีการศึกษา 2564 นี้ มาตรการช่วยเหลือฯ ได้แก่ การแบ่งชำระค่าเล่าเรียนได้สูงสุด 5 งวด โดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ ส่วนลดหากชำระเงินเต็มจำนวน รวมถึงส่วนลดสำหรับศิษย์เก่าและเครือญาติศิษย์เก่า มุ่งหวังให้โอกาสในการเรียนรู้ไม่ขาดตอน และนำความรู้ที่ได้ไปใช้เพื่อกู้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจได้ทันที

มาตรการช่วยเหลือนักศึกษา

เรียนต่อปริญญาโท-ปริญญาเอก ม.หอการค้าไทย

ผศ.ดร.มานา ปัจฉิมนันท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยฯ มีความห่วงใยนักศึกษาต่อสถานการณ์โควิด-19 ระลอก 3 ที่ได้รับผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ สุขภาพ และจิตใจ ในวงกว้าง ทุกอาชีพ ทุกธุรกิจ รวมถึงกลุ่มผู้ที่สนใจ อยากจะเข้าเรียนหลักสูตรต่างๆ ระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก แต่มีความกังวลใจในเรื่องค่าใช้จ่าย ทางมหาวิทยาลัยฯ จึงได้ออกมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือทั้งนักศึกษาปัจจุบัน และผู้สมัครใหม่ ในปีการศึกษา 2564 ได้แก่

1. การแบ่งชำระค่าเล่าเรียนแต่ละเทอม ได้สูงสุด 5 งวด โดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ
2. ส่วนลด 5% ของค่าหน่วยกิตในเทอมถัดไป สำหรับผู้ที่ชำระค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด
3. ส่วนลด 10% ของค่าหน่วยกิตสำหรับศิษย์เก่าตลอดหลักสูตร และ ส่วนลด 10% ของค่าหน่วยกิต สำหรับเครือญาติศิษย์เก่า/ศิษย์ปัจจุบัน ใน 2 ภาคการศึกษาแรก”

 

 

ผศ.ดร. มานาฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า “นักศึกษาและผู้สมัครหลายคนได้รับผลกระทบ ทั้งด้านธุรกิจ อาชีพการงาน รวมถึงผลกระทบด้านสุชภาพและจิตใจ ซึ่งการฟื้นฟูธุรกิจ หรือการหางานทำใหม่ อาจจำเป็นต้องมีการเพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆ ด้วยการ re-skill หรือ up-skill เพื่อพร้อมนำความรู้ที่ได้ไปใช้ทันที การเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ จึงไม่ควรหยุดนิ่ง  เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ หลักสูตรปริญญาโท-เอก ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีความทันสมัยเชิงนวัตกรรม และเน้นการลงมือปฏิบัติจริง พร้อมให้ผู้เรียนนำเนื้อหาไปใช้ในธุรกิจและในอาชีพได้ทันที

ตัวอย่างเช่น การตลาดออนไลน์, Design Thinking, Business Model Canvas, Agile mindset, Fintech, AI/Robotic, Data Analytics, ฯลฯ นักศึกษาจะเรียนกับอาจารย์ที่เป็นมืออาชีพในวงการโดยตรง

นอกจากนี้ การเรียนยังมุ่งเน้นเรื่องของการสร้างเครือข่าย สายสัมพันธ์ในกลุ่มผู้เรียน รุ่นพี่รุ่นน้อง เพื่อการสนับสนุนทางธุรกิจซึ่งกันและกันได้ทันที และในอนาคต เรายังมีชมรมต่างๆ ตามความสนใจ เช่น ชมรมนักลงทุน ชมรม marketplace ชมรมกินเที่ยว ฯลฯ รวมถึงคอร์สเรียนออนไลน์ฟรีอีกจำนวนมาก”

ผศ.ดร.มานา ปัจฉิมนันท์

ผศ.ดร.มานา ปัจฉิมนันท์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง เดือนกรกฎาคม 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 1 โทร: 02-697-6881-3, 02-697-6885-6 และ 02-697-6333 หรือ มือถือ 095-3675512 / Line : @gsutcc Website: https://gs.utcc.ac.th