ทดลอง นำร่อง ประเมิน สมศ

สมศ. ทดลองประเมิน นำร่องโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

Home / ข่าวการศึกษา / สมศ. ทดลองประเมิน นำร่องโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. (ที่ 3 จากซ้าย) พร้อมคณะผู้บริหาร สมศ. ลงพื้นที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ กิจกรรมทดลองประเมินนำร่องสถานศึกษาและปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) แนวทางการประกันคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โดยมี ด.ต.บุญวิวัฒน์ จานแก้ว ครูใหญ่โรงเรียนสังวาลย์วิท 8 ให้การต้อนรับ เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงเรียนสังวาลย์วิท 8 จังหวัดเชียงราย

สมศ. ทดลองประเมิน

นำร่องโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

รายชื่อจากซ้ายไปขวา

1. ด.ต.ทรรทรานนท์ วิเศษเพิ่มทรัพย์ ครูโรงเรียนสังวาลย์วิท 8 , 2. ด.ต.บุญวิวัฒน์ จานแก้ว ครูใหญ่โรงเรียนสังวาลย์วิท 8, 3. ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการผู้อำนวยการ สมศ., 4. นายกีรติ ฆารเจริญ หัวหน้าภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1, 5. ดร.มณีรัตน์ จันทนา หัวหน้าภารกิจพัฒนาระบบประเมิน