ประกาศนียบัตร พิธีพระราชทานประกาศนียบัตร เนติบัณฑิต

ประกาศ เลื่อนพระราชทานประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต และกำหนดการซ้อมใหญ่

Home / ข่าวการศึกษา / ประกาศ เลื่อนพระราชทานประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต และกำหนดการซ้อมใหญ่

ประกาศเลื่อนพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตและกำหนดการซ้อมใหญ่ สมัยที่ 68 จากเดิมที่ได้กำหนดไว้ในวันที่ 29-31 ตุลาคม 2559 ออกไปก่อน

เลื่อนพระราชทานประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต และซ้อมใหญ่

 

เลื่อนพระราชทานประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต สมัยที่ 68 และกำหนดการซ้อมใหญ่

ในวันที่ 13 ตุลาคม 2559 มีรายงานว่า สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ได้ออกประกาศเรื่องเลื่อนกำหนดวันรับพระราชทานประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต สมัยที่ 68 และการซ้อมใหญ่ โดยระบุว่า ตามที่จะมีพิธีซ้อมใหญ่พิธีรับพระราชทานประกาศนียบัตรและวันอบรมหลักสูตรภาคจริยธรรมระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม 2559 โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฏราชกุมาร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนกำหนดวันรับพระราชทานวันพระราชทานประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต สมัยที่ 68 และวันซ้อมใหญ่ วันที่ 29 และ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 ออกไปจนกว่าจะมีกำหนดการใหม่ ส่วนกำหนดวันอบรมหลักสูตรภาคจริยธรรมในวันที่ 30 ตุลาคม 2559 ยังคงเป็นไปตามกำหนดเดิม

———————————————————

ที่มา : http://workpointtv.com/