มหาวิทยาลัยลอนดอนในประเทศไทย วิทยาลัยนานาชาติเดอะรีเจ้นท์

นักศึกษาไทยในหลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยลอนดอน ทำคะแนนสอบสูงติดอันดับของอังกฤษ!

Home / ข่าวการศึกษา / นักศึกษาไทยในหลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยลอนดอน ทำคะแนนสอบสูงติดอันดับของอังกฤษ!

วิทยาลัยนานาชาติเดอะรีเจ้นท์ เปิดรับสมัครนักศึกษาผู้สนใจศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยลอนดอนในสหราชอาณาจักรที่ได้รับการยกย่องอย่างสูงจากทั่วโลก โดยจะเริ่มเปิดเทอมใหม่ในวันที่ 4 กันยายน 2560 ที่วิทยาลัยนานาชาติเดอะรีเจ้นท์ วิทยาเขตกรุงเทพฯ

การเปิดรับสมัครหลักสูตรนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญสำหรับนักศึกษาในประเทศไทย ที่ต้องการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยลอนดอน โดยที่ยังสามารถพำนักอยู่ในประเทศไทยได้ วิทยาลัยนานาชาติเดอะรีเจ้นท์นำเสนอหลักสูตร 3 ปีทั้งในด้านเศรษฐศาสตร์ การบริหารจัดการ การเงิน และรัฐศาสตร์ (EMFSS) โดยมีการวางระบบการเรียนการสอนของหลักสูตรโดยวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์ลอนดอน (London School of Economics and Political Science: LSE) นักศึกษาสามารถเลือกเรียนหนึ่งสาขาวิชาจากทั้งหมดสี่สาขาวิชา ซึ่งได้แก่ ธุรกิจและการบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์และการบริหารจัดการ การบัญชีและการเงิน หรือ การธนาคารและการเงิน

คะแนนสอบสูงติดอันดับของอังกฤษ!

ปัจจุบัน นักศึกษาไทยที่เข้าศึกษาในหลักสูตรชั้นนำนี้สามารถทำผลคะแนนสอบได้สูงเกินความคาดหมาย โดยนักศึกษาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยลอนดอนที่ศึกษาในวิทยาลัยนานาชาติเดอะรีเจ้นท์ วิทยาเขตกรุงเทพฯ สามารถทำผลงานดีกว่าเพื่อนนักศึกษาในคณะเดียวกันอย่างโดดเด่น โดยสามารถทำคะแนนสอบได้มากถึง 90% ซึ่งหลักสูตรนี้ถือเป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยลอนดอนหลักสูตรแรกของประเทศไทย ที่ให้นักศึกษาสามารถศึกษาภายนอกสหราชอาณาจักรเป็นเวลา 3 ปี โดยมีอาจารย์ที่ผ่านการรับรองอย่างเป็นทางการจากมหาวิทยาลัยลอนดอนเป็นผู้ทำการสอนและสอบนักศึกษาในกรุงเทพฯ ซึ่งข้อสอบทั้งหมดจะถูกควบคุมและนำไปตรวจให้คะแนนในต่างประเทศที่มหาวิทยาลัยลอนดอน ซึ่งในปัจจุบัน มีนักศึกษาไทย 2 คนจากนักศึกษาทั้งหมดในหลักสูตรนี้ ได้แก่ นส. ปิญน์ชา รัชตวุฒิพงศ์ และ นส. ดัส โสมารติ ที่มีคะแนนติด 10 อันดับแรกของข้อสอบทั้งหมดของนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยลอนดอนในอังกฤษและในวิทยาเขตของประเทศอื่น ๆ นอกจากนี้ นักศึกษาไทยหนึ่งคนยังสามารถทำคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ได้ถึง 91% และได้รับเกียรตินิยมระดับ Class Honor จากความสำเร็จครั้งนี้

หลักสูตรปริญญาตรีในประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยน้อยกว่า 2 ใน 3

เมื่อเปรียบเทียบในสาขาวิชาเดียวกัน โดยมีเนื้อหาหลักสูตรเหมือนกับในลอนดอนและมอบใบปริญญาบัตรโดยมหาวิทยาลัยลอนดอน และไม่มีการระบุว่าเป็นหลักสูตรที่ศึกษาในประเทศไทยในใบปริญญา นักศึกษาทุกคนที่สำเร็จหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยลอนดอนจากวิทยาลัยนานาชาติเดอะรีเจ้นท์ จะได้รับเชิญให้เดินทางไปร่วมพิธีสำเร็จการศึกษาในกรุงลอนดอน ซึ่งจัดโดยเจ้าหญิงแอนน์ พระราชกุมารี อธิการบดีของมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติ

ผู้ที่มีคุณสมบัติสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยลอนดอน ที่วิทยาลัยนานาชาติเดอะรีเจ้นท์ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี มีใบรับรองหลักสูตรการศึกษาระดับประกาศนียบัตรนานาชาติ (IB diploma) การศึกษาระดับ A-Level หรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์สากล หรือสำเร็จหลักสูตร International Foundation Programme (IFP) ของมหาวิทยาลัยลอนดอน โดยมีความสามารถทางคณิตศาสตร์ขั้นต่ำของ IGCSE level ที่เกรดซี (C) หรือสูงกว่า พร้อม IELTS (International English Language Testing System) โดยมีคะแนนเฉลี่ยอย่างน้อย 6 และต่ำสุด 5.5 ในข้อสอบชุดย่อยแต่ละชุด หรือมีใบรับรองความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษเทียบเท่ามาตรฐานดังกล่าว

นักศึกษาที่มีคุณสมบัติยังจะได้รับข้อเสนอการขอรับทุนการศึกษาเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยลอนดอนในขณะที่พำนักและศึกษาในประเทศไทย โดยนักเรียนที่ต้องการศึกษาในเทอมใหม่เดือนกันยายน 2560 นี้ยังสามารถสมัครได้ โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการแอดมิดชั่นคอยให้ความช่วยเหลือผู้สมัครทุกคน

“เรารู้สึกตื่นเต้นอย่างมากกับความสำเร็จของนักศึกษาของเราซึ่งกำลังศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยลอนดอนที่วิทยาลัยนานาชาติเดอะรีเจ้นท์ในประเทศไทย เราพยายามให้การสนับสนุนทางการสอนที่ดีที่สุดในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยลอนดอนที่ได้รับการยกย่องอย่างสูงในระดับโลกนี้ และผลลัพธ์ที่ปรากฏแสดงให้เห็นว่าเราทำงานกันได้อย่างดีเยี่ยม หลักสูตรนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการใบปริญญาจากสหราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการ โดยไม่ต้องจากบ้านเกิดเมืองนอน ซึ่งนอกจากจะเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าแล้ว นักศึกษายังจะได้รับประโยชน์จากการที่มีชั้นเรียนขนาดเล็กและมีการดูแลเอาใจใส่รายบุคคลที่ดีกว่า เรามีเกียรติประวัติที่ยาวนานในการมอบการศึกษาที่ดีเยี่ยมแก่นักศึกษาในประเทศไทย และเรามุ่งมั่นให้การสนับสนุนด้วยหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ดีเยี่ยมจากมหาวิทยาลัยลอนดอน” มร. นิติน ดัตต้า ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติเดอะรีเจ้นท์ กล่าว

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนย์สนับสนุนการสอนของ มหาวิทยาลัยลอนดอนในประเทศไทย (University of London Thailand Teaching Support Centre) ที่โทรศัพท์ 080 602 1049 หรือ 089 313 2222  และสามารถติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ www.ricbkk.com/UOL-LSE

หลักสูตรนานาชาติ ของมหาวิทยาลัยลอนดอน

  • หลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยลอนดอนมีนักศึกษามากกว่า 50,000 คน ที่กำลังศึกษาตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยลอนดอนในมากกว่า 180 ประเทศ
  • หลักสูตรนานาชาติคือหลักสูตรปริญญาตรีสำหรับการศึกษาทางไกลที่มีความเก่าแก่ที่สุดของโลก โดยมีความยืดหยุ่นและสืบย้อนไปได้ถึง ค.ศ. 1858 เมื่อครั้งที่มหาวิทยาลัยลอนดอนได้รับรางวัล Fourth Royal Charter
  • สามารถศึกษาเพื่อรับใบรับรองและปริญญาได้มากกว่า 100 สาขา ทั้งวิธีการศึกษาด้วยตนเองหรือด้วยการสนับสนุนจากสถาบันการศึกษาในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก
  • ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.londoninternational.ac.uk หรือติดต่อ institutions@london.ac.uk

ประวัติความเป็นมา

วิทยาลัยนานาชาติเดอะรีเจ้นท์ คือศูนย์สนับสนุนการสอนในหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยลอนดอนในประเทศไทย นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1858 มหาวิทยาลัยลอนดอนสามารถเข้าถึงนักศึกษาทั่วโลก ผ่านทางหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยลอนดอน (University of London International Programmes) ทำให้นักศึกษาและศิษย์เก่าจำนวนมากสามารถสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ประจักษ์แก่โลก อาทิ เจ้าของรางวัลโนเบิล 7 คน และ เนลสัน แมนเดลา

ปัจจุบัน หลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยลอนดอนถือเป็นการศึกษาระดับโลกอย่างแท้จริง ด้วยจำนวนนักศึกษามากกว่า 50,000 คนในมากกว่า 180 ประเทศ ซึ่งแนวทางการสอนในหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยลอนดอน ยังออกแบบโดยสถาบันการศึกษาที่เป็นภาคีของทางมหาวิทยาลัยเอง
ปริญญาของมหาวิทยาลัยลอนดอนคือเครื่องหมายแห่งความเป็นเลิศซึ่งได้รับการยกย่องโดยเหล่าผู้ว่าจ้างและมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั่วโลก เนื่องจากมหาวิทยาลัยลอนดอนคือหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศในด้านมาตรฐานการศึกษาขั้นสูง ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเกิดจากระบบการสอนและการวิจัยที่โดดเด่นของสถาบันภาคีระดับโลกกว่า 17 แห่งและสถาบันผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้ง 10 แห่ง

เมื่อประสบความสำเร็จทางการศึกษา นักศึกษาที่เลือกเรียนทั้งในด้านเศรษฐศาสตร์ การบริหารจัดการ การเงิน และรัฐศาสตร์ (EMFSS)  จะได้รับปริญญาจากมหาวิทยาลัยลอนดอน โดยใบปริญญาจะระบุว่า นักศึกษาได้ลงทะเบียนศึกษากับมหาวิทยาลัยลอนดอน และผ่านการทดสอบซึ่งจัดโดยวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์ลอนดอน (LSE) โดยนักศึกษาจะได้รับประโยชน์จากระบบการเรียนที่เข้มงวดและการวิจัยชั้นนำที่ดำเนินการโดยวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์ลอนดอน (LSE) ซึ่งมีสถาบันที่ทำหน้าที่พัฒนาหลักสูตรการศึกษา จัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนการสอน และประเมินผลนักศึกษา เพื่อรับประกันว่าใบรับรองของมหาวิทยาลัยลอนดอนจะมีมาตรฐานสูงในระดับเดียวกันในทุกวิทยาเขต

แนวทางการศึกษาของหลักสูตร International Foundation Programme (IFP) ถูกกำหนดด้วยหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยลอนดอนโดยตรง ซึ่งออกแบบมาเพื่อสร้างหลักประกันว่านักศึกษาจะได้รับมาตรฐานการศึกษาขั้นสูง ได้ศึกษาองค์ความรู้ตามสาขาที่เลือกอย่างเหมาะสม และได้รับทั้งทักษะและความสนใจใคร่รู้ในเชิงสติปัญญาที่จำเป็นสำหรับการศึกษาในระดับปริญญา โดยหลักสูตร IFP จะให้ความสำคัญในการประยุกต์ใช้แนวคิดหลักและความคิดต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับโลกแห่งความเป็นจริง ผู้ที่สำเร็จหลักสูตร IFP จึงได้รับการรับประกันว่าจะได้มีโอกาสศึกษาต่อในสาขา EMFSS ซึ่งนำเสนอโดยวิทยาลัยนานาชาติเดอะรีเจ้นท์ : กรุงเทพฯ 30 สิงหาคม 2560