สถาบัน สอนภาษาญี่ปุ่น เจเอ็ดดูเคชั่น

ผลแข่งขันตอบปัญหา ชิงทุนเรียนภาษา J – Challenge ณ ประเทศญี่ปุ่น เจเอ็ดดูเคชั่น

Home / ข่าวการศึกษา / ผลแข่งขันตอบปัญหา ชิงทุนเรียนภาษา J – Challenge ณ ประเทศญี่ปุ่น เจเอ็ดดูเคชั่น

เนื่องด้วยศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นและสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น ได้จัดการแข่งขันตอบปัญหาภาษาญี่ปุ่นและความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับญี่ปุ่นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับมหาวิทยาลัย ทั่วประเทศในโครงการ J – Challenge ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีโดยครั้งนี้เป็นปีที่ 12 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน และนิสิตนักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพในการเรียนภาษาญี่ปุ่น โดยทีมที่ชนะเลิศจะได้ไปเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นในสถาบันสอนภาษาพร้อมพักโฮมสเตย์ณประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ในเดือนตุลาคม 2561 (โดยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะได้เดินทางพร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน และได้รับโล่รางวัล)

ผลแข่งขันตอบปัญหา ชิงทุนเรียนภาษา J – Challenge

การแข่งขัน “J – Challenge # 12” มีจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม2561 ที่ผ่านมา (ทั้งในรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ) ซึ่งจัดที่รอยัลพารากอนฮอลล์ชั้น 5 สยามพารากอนภาย ในงานมหกรรมญี่ปุ่นNIPPON HAKU BANGKOK 2018

สรุปจำนวนผู้สมัครปี 2018

มัธยมศึกษาตอนปลาย 585 ทีม จำนวนทั้งหมด 1,170 คน
มหาวิทยาลัย 85 ทีม จำนวนทั้งหมด 170 คน
รวม 1,340 คน

ผลแข่งขันตอบปัญหา ชิงทุนเรียนภาษา J – Challenge

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ทีมชนะเลิศ

สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 1.มานิตา นิตธรรม 2.ธนากร เกิดโภคา

รองชนะเลิศ 3 ทีม

  1. โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
  2. เขมะสิริอนุสสรณ์
  3. เขมะสิริอนุสสรณ์

ระดับมหาวิทยาลัย

ทีมชนะเลิศ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1.ฐิตาพร มงคลศรี 2.ชวิศาจิต วิริยะยิ่งยง

รองชนะเลิศ 3 ทีม

1.อริศรา ทวีสิทธิ์ ( มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง )
2.เตชินี ดวงมณี (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)

1.อรนลิน เทียนประสิทธิ์ (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)
2.เรียวมะ อิชิกิ บุปผา (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)

1.ชวัลลักษณ์ อุทธิเสน (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ )
2.ณัฐธิดา สิริกุลวัฒนานนท์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ )

ที่มา http://jeducation.com