สำนักจัดอันดับสถาบันการศึกษา มีที่ไหนบ้าง รวมไว้ให้ที่นี่ค่ะ

Home / วาไรตี้ / สำนักจัดอันดับสถาบันการศึกษา มีที่ไหนบ้าง รวมไว้ให้ที่นี่ค่ะ

เราได้เห็นการจัดอันดับสถาบันการศึกษากันบ่อยๆ ซึ่งผลที่ออกมาในบางครั้งก็ใกล้เคียงกัน หรือแตกต่างกัน ตามแต่เกณฑ์การจัดอันดับ ดัชนีชี้วัดของสถาบันนั้นๆ สถาบันการจัดอันดับที่เราได้เห็นบ่อยๆ นั้นมีดังนี้

สำนักจัดอันดับสถาบันการศึกษา

QS

QS

สำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก Quacquarelli Symonds หรือ QS จากประเทศอังกฤษ
https://www.topuniversities.com/

ชื่อเสียงทางวิชาการ
Academic reputation (40%)

ชื่อเสียงของนายจ้าง
Employer reputation (10%)

สัดส่วนนักศึกษาต่อคณาจารย์
Student-to-faculty ratio (20%)

การอ้างอิงต่อคณะ
Citations per faculty (20%)

อัตราส่วนระหว่างคณาจารย์ (5%) และอัตราส่วนระหว่างนักศึกษาต่างชาติ
International faculty ratio (5%) & international student ratio (5%)

THE

THE

สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก Times Higher Education (THE) จากประเทศอังกฤษ
https://www.timeshighereducation.com/

CSIC

CSIC

Cybermetrics Lab แห่งสภาวิจัย (CSIC) จากประเทศสเปน
http://webometrics.info/en