QS - THE - CSIC ย่อมาจากอะไร ? สำนักจัดอันดับสถาบันการศึกษา มีที่ไหนบ้าง ?

QS – THE – CSIC ย่อมาจากอะไร ? สำนักจัดอันดับสถาบันการศึกษา มีที่ไหนบ้าง ?

เราได้เห็นการจัดอันดับสถาบันการศึกษากันบ่อยๆ ซึ่งผลที่ออกมาในบางครั้งก็ใกล้เคียงกัน หรือแตกต่างกัน ตามแต่มาตรฐานของสถาบันต่างๆ ที่กำหนดมา