การสัมภาษณ์งาน

เทคนิคการสัมภาษณ์งาน สำหรับคน Extrovert (ชอบเข้าสังคม) ที่ควรนำไปปรับใช้

Home / บทความการทำงาน / เทคนิคการสัมภาษณ์งาน สำหรับคน Extrovert (ชอบเข้าสังคม) ที่ควรนำไปปรับใช้

การสัมภาษณ์งานถือเป็นประตูด่านสำคัญในการเข้าทำงานกับองค์กรที่ต้องการ ซึ่งการสัมภาษณ์งานของหลายคนก็ประสบความสำเร็จได้อย่างราบรื่น แต่บางคนกลับรู้สึกประหม่าและเป็นกังวลจนทำให้การสัมภาษณ์นั้นสะดุด เนื่องจากแต่ละคนมีลักษณะท่าทางและการสื่อสารที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งลักษณะเฉพาะตัวเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญในการตัดสินว่าเราจะได้งานที่ต้องการนั้นหรือไม่ ด้วยเหตุนี้ นางสาวแสงเดือน ตั้งธรรมสถิตย์ ผู้ร่วมก่อตั้งและหัวหน้าผู้บริหารด้านปฏิบัติการของจ๊อบไทย (JobThai) จึงได้เผยเทคนิคการสัมภาษณ์งานสำหรับ คนเอ็กซ์โทรเวิร์ต (Extrovert) และอินโทรเวิร์ต (Introvert) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์งานของคนทั้งสองกลุ่ม

เทคนิคการสัมภาษณ์งาน สำหรับคน Extrovert

เริ่มต้นด้วยคนที่มีลักษณะแบบเอ็กซ์โทรเวิร์ต (Extrovert) คนกลุ่มนี้มักจะมีความสามารถในการเข้าสังคม เพราะพูดเก่ง และเข้ากับคนได้ดี ซึ่งการสัมภาษณ์งานก็ดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องยาก แต่จริง ๆ แล้วการสัมภาษณ์งานถือเป็นความท้าทายสำคัญอย่างหนึ่งที่คนกลุ่มนี้ต้องเผชิญ เพราะพวกเขามักจะพูดสิ่งที่รู้สึกออกมาอย่างรวดเร็วจนอาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้ เนื่องจากการสัมภาษณ์แต่ละครั้งมีหลายองค์ประกอบที่ผู้สัมภาษณ์นำมาใช้ในการตัดสิน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทักษะในการทำงาน การสื่อสาร ทัศนคติ ล้วนมีส่วนสำคัญทั้งสิ้น ดังนั้น เทคนิคในการสัมภาษณ์งานที่คนเอ็กซ์โทรเวิร์ต (Extrovert) ควรนำไปปรับใช้ มีดังนี้

1. สร้างความได้เปรียบ ด้วยการเลือกงานที่ได้พบปะผู้คน

– หากต้องทำงานที่ไม่ได้สนใจหรือไม่ตรงกับความเป็นตัวตน อย่างการทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งวัน ไม่ได้ออกไปไหนและไม่ค่อยได้พูดกับใคร อาจทำให้คนเอ็กซ์โทรเวิร์ต (Extrovert) เกิดความเบื่อหน่าย ดังนั้นให้ลองทบทวนการเลือกตำแหน่งงานที่จะสามารถนำจุดแข็งมาใช้ได้ ซึ่งงานที่เข้ากับคนเอ็กซ์โทรเวิร์ต (Extrovert) ได้ดีคืองานประเภทที่ได้พบปะผู้คนอย่างงานขาย งานบริการลูกค้า (AE) งานการตลาด งานประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

2. หลีกเลี่ยงการพูดคุยเล่น และเรื่องส่วนตัวที่มากเกินไป

– การพูดคุยก่อนเริ่มการสัมภาษณ์แม้ว่าจะเป็นเรื่องดีในการทำความรู้จักกันและทำให้บรรยากาศการสัมภาษณ์ดูผ่อนคลายมากขึ้น แต่ก็เป็นช่วงเวลาในการสร้างความประทับใจแรกที่ผู้สัมภาษณ์จะรู้สึกได้ ดังนั้นไม่ควรนำเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องมาเล่ามากจนเกินไป โดยเฉพาะเรื่องส่วนตัวเพราะอาจทำให้ผู้สัมภาษณ์รู้สึกถึงความไม่เป็นมืออาชีพ

3. นำเสนอตัวเองให้เหมาะสม กับประเด็นคำถามที่ผู้สัมภาษณ์ต้องการ

– โดยธรรมชาติของคนเอ็กซ์โทรเวิร์ต (Extrovert) จะชอบพูดเสนอความเป็นตัวเองให้มากไว้ก่อน แต่สิ่งสำคัญในการสัมภาษณ์งานคือต้องพยายามจับประเด็นผู้สัมภาษณ์ให้ได้ ควรตอบให้กระชับและตรงประเด็นมากที่สุด แต่หากผู้สัมภาษณ์ถามคำถามปลายเปิดมาก็สามารถ อธิบายเพิ่มเติมด้วยการยกตัวอย่างสถานการณ์หรือผลงานที่เคยทำมา ซึ่งจะเป็นการนำเสนอตัวเองที่เหมาะสมและผู้สัมภาษณ์ก็จะรู้สึกถึงความตั้งใจของเราได้เป็นอย่างดี

4. เรียนรู้ที่จะเป็นผู้ฟังที่ดี

– คนเอ็กซ์โทรเวิร์ต (Extrovert) มักจะชอบเป็นผู้นำในการสนทนา แต่สำหรับการสัมภาษณ์งานต้องมองถึงความเหมาะสมและกาลเทศะเป็นสำคัญ โดยให้ผู้สัมภาษณ์เป็นคนนำบทสนทนาบ้าง และยอมเป็นผู้ฟังที่ดี เพราะจะทำให้ทราบถึงแนวทางของการสัมภาษณ์ว่าจะไปในทิศทางไหน และอีกหนึ่งสิ่งที่ไม่ควรทำ คือ การพูดแทรกในระหว่างที่ผู้สัมภาษณ์กำลังพูด เพราะคนเอ็กซ์โทรเวิร์ต (Extrovert) มักจะตอบคำถามขึ้นมาทันทีที่คิดได้ ดังนั้นควรฟังให้จบประโยค รวมถึงทบทวนคำถามให้ดีก่อน แล้วค่อยตอบออกไป อย่ารีบพูดแทรกจนทำให้คนสัมภาษณ์รู้สึกว่าความใจร้อนของเรา อาจกลายเป็นปัญหาในการทำงานได้

5. ใช้จุดแข็งด้านการสื่อสาร และกล้าแสดงออกให้เป็นประโยชน์

– การแสดงออกถึงความมั่นใจ ความเป็นมิตร รวมถึงทักษะการสื่อสารที่ดี เป็นจุดแข็งสำคัญของคนเอ็กซ์โทรเวิร์ต (Extrovert) ดังนั้นควรหมั่นพัฒนาจุดแข็งเหล่านี้ พร้อมนำมาปรับใช้ในระหว่างการสัมภาษณ์อย่างเหมาะสม เพื่อสร้างความประทับใจและเป็นการเพิ่มโอกาสในการได้งาน

อ่านต่อ >> ทคนิคการสัมภาษณ์งาน สำหรับคน Introvert (ชอบเก็บตัว) ที่ควรนำไปปรับใช้

เทคนิคการสัมภาษณ์งาน สำหรับคน Extrovert (ชอบเข้าสังคม) ที่ควรนำไปปรับใช้

บทความแนะนำ