เทคนิคการสัมภาษณ์งาน สำหรับคน Introvert (ชอบเก็บตัว) ที่ควรนำไปปรับใช้

Home / บทความการทำงาน / เทคนิคการสัมภาษณ์งาน สำหรับคน Introvert (ชอบเก็บตัว) ที่ควรนำไปปรับใช้

จากบทความ “เผยเทคนิคการสัมภาษณ์งาน สำหรับคนประเภท Extrovert” ที่เราได้นำเสนอไปแล้ว ซึ่งคนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่า คนเอ็กซ์โทรเวิร์ต (Extrovert) น่าจะได้เปรียบมากกว่าคนอินโทรเวิร์ต (Introvert) แต่ในความเป็นจริงแล้วการสัมภาษณ์งาน ถือเป็นความท้าทายของคนทั้งสองกลุ่ม ดังนั้นถ้าเราสามารถทำความเข้าใจคุณสมบัติของการเป็น Introvert เเละ Extrovert พร้อมทั้งมีการเตรียมความพร้อมที่ดี ก็จะช่วยเสริมความมั่นใจ และทำให้การสัมภาษณ์งานนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ส่วนการสัมภาษณ์งาน สำหรับคนอินโทรเวิร์ต (Introvert) อาจเป็นเรื่องที่ค่อนข้างกดดัน เพราะลักษณะของคนอินโทรเวิร์ต (Introvert) จะเป็นคนที่ชอบเก็บตัว พูดน้อย ไม่ชอบเข้าสังคมที่มีคนจำนวนมาก ด้วยลักษณะนี้เองที่สร้างความกดดันให้กับ คนอินโทรเวิร์ต (Introvert) และอาจทำให้การสัมภาษณ์งานออกมาไม่ดีเท่าที่ควร จึงทำให้คนกลุ่มนี้ต้องมีการเตรียมตัวให้มากกว่าคนอื่น

เทคนิคการสัมภาษณ์งาน สำหรับคน Introvert

สำหรับเทคนิคการสัมภาษณ์งานที่คนอินโทรเวิร์ต (Introvert) ควรนำไปปรับใช้เพื่อเสริมความมั่นใจในระหว่างการสัมภาษณ์ ได้แก่

1. ศึกษารายละเอียดของงาน และประเด็นคำถามที่มักถูกถาม เพื่อลดความประหม่า

– การวางแผนก่อนการสัมภาษณ์ถือเป็นสิ่งที่จะสร้างความมั่นใจให้คนกลุ่มนี้ได้เป็นอย่างดี เริ่มต้นด้วยการทบทวนคุณสมบัติของตำแหน่งงานให้ละเอียด แล้ววิเคราะห์ตนเองว่าเหมาะสมกับตำแหน่งที่เปิดรับหรือไม่ อีกทั้งควรฝึกตอบคำถามที่มักถูกใช้ในการสัมภาษณ์งาน เช่น การแนะนำตัวเอง การเล่าถึงสิ่งที่เคยทำมาในอดีต ฯลฯ หากเราตอบได้อย่างมั่นใจก็จะเป็นผลดีต่อการสัมภาษณ์งาน นอกจากนี้ควรไปถึงก่อนเวลานัดสัมภาษณ์เพื่อที่จะได้สร้างความคุ้นเคยกับสถานที่ และลดอาการประหม่าลงได้

2. ฝึกซ้อม แก้ไขข้อบกพร่อง สร้างความมั่นใจ

อัดวิดีโอการตอบคำถาม เพื่อแก้ไขจุดบกพร่องของตัวเอง และสร้างความมั่นใจก่อนการสัมภาษณ์งานจริง – คนอินโทรเวิร์ต (Introvert) มักไม่ค่อยขอให้ใครมาช่วยถามคำถามสัมภาษณ์ เพราะคิดว่าเป็นการรบกวนผู้อื่นเกินไป ฉะนั้นการอัดวิดีโอสัมภาษณ์ด้วยตัวเอง จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด อีกทั้งยังทำให้เราเห็นถึงจุดบกพร่องและสามารถแก้ไขได้อย่างตรงจุดมากที่สุดอีกด้วย

3. พูดถึงความสำเร็จต่าง ๆ ด้วยความมั่นใจ

– คนอินโทรเวิร์ต (Introvert) หลายคนมักจะไม่ค่อยมั่นใจที่จะพูดถึงความสำเร็จในด้านต่าง ๆ ที่ผ่านมาของตัวเอง แต่ในการสัมภาษณ์งานหากไม่กล้าบอกและแสดงออกถึงความสำเร็จเช่นนี้อาจทำให้เสียเปรียบคู่แข่งคนอื่น เพราะถึงแม้ผู้สัมภาษณ์จะดูผลงานจากในเรซูเม่หรือแฟ้มสะสมผลงานได้ แต่การบอกเล่าเรื่องราวในเชิงลึกด้วยตัวเราเองย่อมทำให้เราเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากขึ้น ดังนั้นลองปรับมุมมองเกี่ยวกับการพูดถึงความสำเร็จให้เป็นเหมือนการเล่าเรื่องราวบางอย่างที่สามารถทำได้อย่างเป็นธรรมชาติ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้สัมภาษณ์ตัดสินใจรับเราเข้าทำงานได้ง่ายขึ้น

4. นำข้อดีของคนอินโทรเวิร์ต (Introvert) มาเป็นจุดขาย

– ข้อดีของคนกลุ่มนี้คือการเป็นผู้ฟังที่ดีที่พร้อมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น มีความเห็นอกเห็นใจ นอกจากนี้ยังเป็นคนจริงจัง และมุ่งเน้นเรื่องรายละเอียดในงาน หากมีเวลาเตรียมตัวที่มากพอคนอินโทรเวิร์ต (Introvert) ยังสามารถฉายแววเด่นในที่ประชุมและการนำเสนองานอีกด้วย ซึ่งงานที่เหมาะกับคนอินโทรเวิร์ต (Introvert) คืองานที่ใช้ความคิด และไม่ต้องพบปะผู้คนเยอะ ๆ เช่น ผู้ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษา นักวิจัย ตลอดจนศิลปิน นักเขียน ผู้ตรวจพิสูจน์อักษร กราฟิกดีไซน์เนอร์ งานไอที เป็นต้น

สุดท้ายนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นคนประเภท เอ็กซ์โทรเวิร์ต (Extrovert) หรือ อินโทรเวิร์ต (Introvert) หากรู้จักตัวตนและเลือกงานให้เหมาะสมกับสไตล์ตนเอง เลือกใช้จุดแข็งของตนเองให้เป็นประโยชน์มากที่สุด รวมทั้งการพัฒนาข้อบกพร่องต่าง ๆ ให้ดีขึ้นอยู่เสมอ ก็จะทำให้การสัมภาษณ์งานเป็นเรื่องที่ง่ายมากขึ้นและยังช่วยให้การสัมภาษณ์มีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย นางสาวแสงเดือน กล่าวทิ้งท้าย

อ่านบทความ >> เผยเทคนิคการสัมภาษณ์งาน สำหรับคนประเภท Extrovert

เทคนิคการสัมภาษณ์งาน สำหรับคน Introvert (ชอบเก็บตัว) ที่ควรนำไปปรับใช้

อย่างไรก็ตาม จ๊อบไทย ยังมีบทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อคนทำงานอีกมากมาย โดยผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.jobthai.com

บทความแนะนำ