ช่างเครื่องกล ปรับค่าจ้าง ราชกิจจานุเบกษา อุตสาหกรรมศิลป์ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ อุตสาหกรรมโลจิสติกส์

ปรับค่าจ้าง 19 อาชีพ สูงสุด 825 บาท ประกาศจากราชกิจจานุเบกษา

Home / บทความการทำงาน / ปรับค่าจ้าง 19 อาชีพ สูงสุด 825 บาท ประกาศจากราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่องอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 โดยปรับปรุงอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือในกลุ่มสาขาอาชีพช่างเครื่องกล กลุ่มสาขาอาชีพอุตสาหกรรมศิลป์ กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ และกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ รวม 19 อาชีพ เพื่อ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ในปัจจุบัน น้อง ๆ ชาว Campus-star สามารถดูไว้เป็นข้อมูลรายได้การเลือกประกอบอาชีพได้

ปรับค่าจ้าง 19 อาชีพ ประกาศจากราชกิจจานุเบกษา

มาตรฐานฝีมือ หมายความว่า มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดยประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือดังกล่าว คณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 20 ได้มีมติในวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ให้ปรับปรุงอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือดังกล่าว 19 อาชีพ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป จะมีสาขาอาชีพไหนบ้างลองไปเช็คกันค่ะ

1. สาขาอาชีพช่างสีรถยนต์

ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 440 บาท
ระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 550 บาท
ระดับ 3 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 585 บาท

2. สาขาอาชีพช่างเคาะตัวถังรถยนต์

ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 465 บาท
ระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 560 บาท
ระดับ 3 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 650 บาท

3. สาขาอาชีพช่างซ่อมรถยนต์

ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 400 บาท
ระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 490 บาท
ระดับ 3 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 585 บาท

4. สาขาอาชีพช่างเย็บ

ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 345 บาท
ระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 410 บาท
ระดับ 3 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 550 บาท

5. สาขาอาชีพช่างเครื่องประดับ (ประดับอัญมณี)

ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 440 บาท
ระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 605 บาท
ระดับ 3 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 825 บาท

6. สาขาอาชีพช่างเครื่องเรือนไม้

ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 370 บาท
ระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 425 บาท
ระดับ 3 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 480 บาท

7. สาขาอาชีพช่างบุครุภัณฑ์

ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 355 บาท
ระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 410 บาท
ระดับ 3 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 465 บาท

8. สาขาอาชีพช่างสีเครื่องเรือน

ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 385 บาท
ระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 495 บาท

9. สาขาอาชีพช่างบำรุงรักษารถยนต์

ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 375 บาท
ระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 440 บาท

10. สาขาอาชีพช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล

ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 400 บาท
ระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 490 บาท
ระดับ 3 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 585 บาท

ปรับค่าจ้าง

ปรับค่าจ้าง 19 อาชีพ ประกาศจากราชกิจจานุเบกษา

11. สาขาอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศรถยนต์ขนาดเล็ก

ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 400 บาท
ระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 490 บาท
ระดับ 3 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 585 บาท

12. สาขาอาชีพนักบริหารการขนส่งสินค้าทางถนน

ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 460 บาท
ระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 550 บาท

13. สาขาอาชีพผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน

ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 400 บาท
ระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 475 บาท

14. สาขาอาชีพผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง

ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 385 บาท
ระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 465 บาท

15. สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า

ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 375 บาท
ระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 455 บาท

16. สาขาอาชีพพนักงานเตรียมวัตถุดิบ สำหรับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง

ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 350 บาท
ระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 380 บาท

17. สาขาอาชีพพนักงานผลิตชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง ด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ

ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 395 บาท
ระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 455 บาท

18. สาขาอาชีพพนักงานประกอบเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง

ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 365 บาท
ะระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 450 บาท

19. สาขาอาชีพช่างทำสีเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง

ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 375 บาท
ระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 415 บาท

ข้อมูลจาก : ratchakitcha

Written by : Thexyz

บทความแนะนำ