บัณฑิตอายุมากที่สุด ‘คุณยายกิมหลั่น’ วัย 91 ปี เตรียมเข้ารับปริญญาบัตร มสธ.

คำว่า "ไม่มีใครแก่เกินเรียน" ยังใช้ได้เสมอ โดยล่าสุด คุณยายกิมหลั่น บัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วัย 91 ปี เตรียมเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มสธ.

เจ๋งจริง!“น้องใบบัว” เด็ก ป.5 สอบผ่านกฎหมายมหาชน เทียบเท่าปี 2

เด็กเก่งน่าชื่นชม “น้องใบบัว” เด็ก ป.5 สอบผ่านวิชากฎหมายมหาชน และ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร ได้ 6 ชุดวิชา เทียบเท่านักศึกษาชั้นปีที่ 2

ติ๊ก อรัญวา ชาวมละบริคนแรกของโลก เรียนจบ ป.ตรี มสธ. – พร้อมนำราชดำรัส สมเด็จพระเทพฯ มาพัฒนาหมู่บ้าน

ติ๊ก อรัญวา ชาวมละบริคนแรกของโลก เรียนจบ ป.ตรี มสธ. และด้วยสำนึกในน้ำพระทัยของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่พระราชทานที่อยู่ที่อาศัยและที่ทำกินให้แก่ชาวมละบริ จึงทำให้เธอมีความพยายามที่จะพัฒนาหมู่บ้านของตนเองให้ได้ยามที่ออกมาจากป่าแล้ว