กระทรวงแรงงาน เปิดหลักสูตรฝึกอาชีพกว่า 20 สาขา เพื่อเพิ่มทักษะการทำงาน บัณฑิต ป.ตรี

ศูนย์ที่นี่มีงานทำ (Job Rrady Center) กระทรวงแรงงาน ให้ความช่วยเหลือบัณฑิตและยกระดับคุณภาพแรงงาน โดยได้มอบหมายให้ กพร. พัฒนาทักษะ (Up skill/Re-Skill) ให้แก่บัณฑิตที่แจ้งความประสงค์ฝึกอาชีพ