กระทรวงแรงงาน บัณฑิตจบใหม่ ฝึกอาชีพ หลักสูตรพัฒนาบัณฑิต

กระทรวงแรงงานเปิด หลักสูตรพัฒนาบัณฑิต กว่า 20 สาขา – หลักสูตรฝึกอาชีพ

Home / วาไรตี้ / กระทรวงแรงงานเปิด หลักสูตรพัฒนาบัณฑิต กว่า 20 สาขา – หลักสูตรฝึกอาชีพ

ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิ่งแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดใช้แนวทางประชารัฐประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา เร่งแก้ปัญหาบัณฑิตตกงานกว่า 1.7 แสนคน

สมัครด่วน! หลักสูตรพัฒนาบัณฑิต 20 สาขา กระทรวงแรงงาน

จึงทำให้เกิดเป็น ศูนย์ที่นี่มีงานทำ (Job Rrady Center) ของกระทรวงแรงงาน ในการให้ความช่วยเหลือบัณฑิตและยกระดับคุณภาพแรงงาน โดยได้มอบหมายให้ กพร. พัฒนาทักษะ (Up skill/Re-Skill) ให้แก่บัณฑิตที่แจ้งความประสงค์ฝึกอาชีพ เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถให้ตรงต่อความต้องการของนายจ้าง และสถานประกอบกิจการ

กระทรวงแรงงาน เปิดหลักสูตรฝึกอาชีพกว่า 20 สาขา เพื่อเพิ่มทักษะการทำงาน บัณฑิต ป.ตรี

นายสุทธิ กล่าวว่า เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะของบัณฑิตให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ได้แบ่งหลักสูตรการฝึกอบรมเป็น 4 กลุ่ม กว่า 20 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

เช่น การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ 2 มิติ, การออกแบบอินโฟกราฟิก, การประกอบธุรกิจ ฉันจะเป็นเถ้าแก่ยุคไอที, เทคนิคการถ่ายภาพด้วยระบบดิจิทัล เป็นต้น

2. หลักสูตรภาษาต่างประเทศ/ท่องเที่ยวและบริการ

เช่น ภาษาอังกฤษ จีน เกาหลี ญี่ปุ่น และการบริการที่ประทับใจ เป็นต้น

3. หลักสูตร Soft skill

เช่น การบริหารเชิงกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์, การสื่อสารและการทำงานเป็นทีม, มนุษย์สัมพันธ์ในองค์กร, ธรุกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น

4. หลักสูตรปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI

เช่น การประยุกต์ใช้ระบบ RFID, ควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้าอุตสาหกรรม, การประยุกต์ใช้งาน PLC ในงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

หลักสูตรพัฒนาบัณฑิต

หลักสูตรจะมีระยะเวลาการฝึกอบรมตั้งแต่ 6-240 ชั่วโมง บัณฑิตจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการสร้างสถานการณ์จำลองในการปฏิบัติงาน รวมถึงยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำแนะนำเทคนิคการตอบข้อซักถามในการเข้าสัมภาษณ์งาน อีกด้วย

ซึ่งปัจจุบันมีหน่วยงานที่ดำเนินการฝึก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง นครราชสีมา ขอนแก่น พิษณูโลก เชียงใหม่ สงขลา สุราษฏร์ธานี และจะมีการขยายการฝึกอบรมให้ครอบคลุมทั่วประเทศต่อไป

ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าฝึกอบรมได้ที่ศูนย์ที่นี่มีงานทำ กระทรวงแรงงาน หรือที่เว็บไซต์ http://www.dsd.go.th/ หรือ โทรสายด่วน 1506 กด 4 และโทร 02-245-4035 และ

ที่มา : www.matichon.co.th

Written by : Toey

บทความแนะนำ