กล้า-สรวิศ หนุ่มตี๋ ผู้บุกเบิกรายการท่องเที่ยวแนวใหม่ LOST & FOUND

ในวัย 24 ที่ถือว่าอายุน้อย แต่หนุ่มหน้าตี๋คนนี้ก็มีแรงบันดาลใจในชีวิตที่อยากจะมีบริษัทของตัวเอง มีรายการของตัวเอง