ส่องแผนการเดินหน้า “กองทุน ววน.” ฉบับใหม่ กลไกสร้างประเทศให้ก้าวหน้า

ส่องแผนการเดินหน้า “กองทุน ววน.” ฉบับใหม่ กลไกสร้างประเทศให้ก้าวหน้า กับหัวเรือใหญ่ สกสว. การปรับโฉมครั้งสำคัญที่ “วิจัย นวัตกรรม วิทย์”