สาขาแปลกแต่น่าเรียน ป.โท ‘การจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์’ ม.รังสิต

อยากเรียนต่อปริญญาโท ในสาขาที่แปลกใหม่ ได้ความรู้เพิ่มในสิ่งที่ไม่เคยรู้ เรียนแล้วดูเก๋ไก๋อะไรแบบนี้ แต่ไม่รู้จะเรียนสาขาอะไรดี ลองดูสาขานี้มั้ย...