เตรียมปรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เตรียมปรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศธ. ขานรับนโยบาย “บิ๊กตู่”

ขานรับนโยบาย"บิ๊กตู่" เชื่อหลักสูตรที่ใช้ในปัจจุบันไม่ได้ยัดเยียดเนื้อหาสาระให้เด็กจนเกินไป เตรียมปรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน