5 ทริค วางแผนการเงิน การออมเงินพื้นฐาน ฉบับเยาวชน – มูลนิธิซิตี้

มูลนิธิซิตี้ เปิด 5 ทริค วางแผนการเงิน ฉบับเยาวชน ปลูกฝังความรู้การเงิน เพื่ออนาคตทางการเงิน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร