มาดูกัน การแกะสลักหิมะ สุดเจ๋ง ! ผลงานชนะการประกวดของเด็กไทย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้เข้าร่วมการแข่งขันการแกะสลักหิมะนานาชาติ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 4-7 มกราคม 2559