8 เยาวชน คว้าเหรียญทอง การแข่งขันคอมฯ โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 13 

8 เยาวชน คว้าเหรียญทอง การแข่งขันคอมฯ โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 13 

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ได้มีการประกาศผลการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 13 ซึ่งจัดขึ้นโดย โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ร่วมกับคณะ ICT