การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ เด็กเก่ง

8 เยาวชน คว้าเหรียญทอง การแข่งขันคอมฯ โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 13 

Home / วาไรตี้ / 8 เยาวชน คว้าเหรียญทอง การแข่งขันคอมฯ โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 13 

เมื่อวันทที่ 15 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ณ อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ได้มีการประกาศผลการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 13 ซึ่งจัดขึ้นโดย โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ร่วมกับคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล โดยในการแข่งขันในครั้งนี้ มีนักเรียนจากศูนย์ สอวน.มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทั่วประเทศ 13 ศูนย์ จำนวน 93 คน ได้เข้าร่วมในการแข่งขันด้วย

8 เยาวชน คว้าเหรียญทอง การแข่งขันคอมฯ โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 13

โดยเป็นการจัดการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อแก้ไขโจทย์ปัญหาทางด้านการคำนวณเชิงตัวเลข วิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง ยึดรูปแแบตามธรรมนูญการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ การสอบทั้งหมดมี 2 รอบ และข้อสอบจัดอยู่ในระดับค่อนข้างยาก

ในส่วนของผลการตัดสิน จะแบ่งออกเป็น เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง และรางวัลพิเศษ ซึ่งมีนักเรียนที่สามารถทำคะแนนได้สูงที่สุดและได้รับเหรียญทองไปครองได้นั้น มีทั้งหมด 8 คนด้วยกัน ดังนี้

  1. นายคณาธิป ภัทรกุลทวี ศูนย์ สอวน.โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
  2. นายจณัฐ แตระกุล ศูนย์ สอวน.โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
  3. นายชวิญญ์ เสรีสิทธิพิทักษ์ ศูนย์ สอวน.โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
  4. นายณัฐภัทร เอี่ยมมีลาภ ศูนย์ สอวน.โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
  5. นายธนดล ชมพูจันทร์ ศูนย์ สอวน.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  6. นายธนวันต์ เปรมศรี ศูนย์ สอวน.มหาวิทยาลัยบูรพา
  7. นายสิรวิชญ์ พงศ์นคินทร์ ศูนย์ สอวน.มหาวิทยาลัยศิลปากร
  8. นายเสนางคบดี มณีศิลป์ ศูนย์ สอวน.โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ซึ่งทั้ง 8 คนนี้ จะได้เดินทางไปเข้าค่ายเตรียมความพร้อม เพื่อมุ่งสู่การแข่งขันโอลิมปิกระดับโลกต่อไป….

ที่มา : www.matichon.co.th